Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia materiałów budowlanych
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-207-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych CB1A_K08 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania CB1A_U11, CB1A_U12 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CB1A_W06 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CB1A_W06 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne. Metody wytwarzania gipsu i wapna. Produkcja cementów powszechnego użytku. Rodzaje cementów, ich klasyfikacja i właściwości użytkowe. Procesy wiązania i twardnienia spoiw mineralnych. Przemysł materiałów wiążących a środowisko. Produkcja betonów, ich klasyfikacja i podstawowe kierunki zastosowania. Domieszki i dodatki do betonów. Materiały termoizolacyjne, metody wytwarzania i właściwości. Materiały budowlane ścienne i stropowe, surowce i metody produkcji.

Seminar classes:

W ramach seminarium rozpatrywane są wybrane problemy dotyczące poszczególnych zagadnień stanowiących przedmiot wykładu oraz zagadnienia związane z aktualnym trendami rozwojowymi omawianych technologii. Zajęcia mają formę dyskusji, a w odniesieniu do niektórych zagadnień studenci proszeni są o przygotowanie krótkiej prezentacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest obliczana jako: ocena z kolokwium zaliczeniowego (70%) i oceny z przygotowanej prezentacji (30%).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość z zakresu chemii.

Recommended literature and teaching resources:

Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań – pod red. Jana Małolepszego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008
Chemia cementu i betonu, Wiesław Kurdowski, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu – Kraków 2010 i Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 2010
Właściwości Betonu, A.M. Neville, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2000, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None