Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatyka - kurs rozszerzony
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-211-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z zakresu informatyki oraz wykorzystywania nowoczesnych metod programistycznych. CB1A_K01
Skills
M_U001 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych oraz zna arytmetykę komputerową. CB1A_U14 Test
M_U002 Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania. CB1A_U14 Test
M_U003 Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych. CB1A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania i działania algorytmów komputerowych dzięki którym może rozwiązać proste zagadnienia fizyczne. CB1A_W09 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. CB1A_W09
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. CB1A_W09
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z zakresu informatyki oraz wykorzystywania nowoczesnych metod programistycznych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych oraz zna arytmetykę komputerową. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania i działania algorytmów komputerowych dzięki którym może rozwiązać proste zagadnienia fizyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wiadomości wstępne

  Wiadomości wstępne: co to jest informatyka; podstawowe rozkazy, które potrafi wykonać komputer; kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne;

 2. Algorytmika

  Algorytmika. Zasady budowania algorytmów: metody poprawnego zapisywania algorytmów; reguły stylu programowania; czytelność kodu; konwencje notacyjne, notacje opisowe, formalne, graficzne; instrukcje proste i strukturalne;

 3. Algorytmy iteracyjne

  Zasady działania algorytmów iteracyjnych; przykłady algorytmów.

 4. Pseudokody

  Podstawy programowania z wykorzystaniem pseudokodu: ogólne zasady programowania; zasady programowania iteracyjnego; najistotniejsze elementy języków oprogramowania; typy danych, nazewnictwo stałych i zmiennych, zmienne tablicowe, tablice jedno- i wielowymiarowe, instrukcje przypisania;

 5. Wyrażenia arytmetyczne

  Zapis wyrażeń arytmetycznych; zasady poprawnego budowania algorytmów iteracyjnych;

 6. Instrukcje proste

  Instrukcje warunkowe proste i złożone; metody konstruowania wyrażeń logicznych; instrukcja
  wyboru;

 7. Instrukcje iteracyjne

  Instrukcje iteracyjne – pętle, rodzaje i zasady konstruowania; instrukcje wejścia/wyjścia;
  zapisywanie programów w pseudokodzie;

 8. Programowanie

  Przykłady prostych programów.

 9. Algorytmy szyfrujące

  Omówienie algorytmów kryptograficznych. Algorytmy szyfrujące dane typu RSA.

Laboratory classes:
 1. kodowanie liczb

  kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne;

 2. pseudokody prostych algorytmów

  Opracowanie prostych algorytmów oraz ich opis za pomocą pseudo kodu.

 3. Algorytmika

  Opracowanie algorytmów rozwiązywania prostych zadań z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu matematyki i fizyki.

 4. języki programowania

  Zapoznanie się z wybranym językiem programowania spośród języków: Fortran, C, C++, VBA.

 5. Programowanie

  Zapis opracowanych algorytmów w formie pseudokodu oraz ich zaimplementowanie w wybranym języku programowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 3 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Wirth N., Wstęp do programowania systematycznego, WNT, 1978
2. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 1989
3. Cormen T., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 1997
4. D. Harel, Rzecz o istocie informatyki. WNT, Warszawa, 2000.
5. P. Silvester, System operacyjny UNIX, WNT, W-wa, 1990.
6. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, Język ANSI C, PWN, 1994.
7. Dostępne podręczniki z zakresu algorytmiki i systemów operacyjnych.
8. Dostępne podręczniki z zakresu podstaw programowania.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak