Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technology of binders and concrete
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-501-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie materiałów wiążących i betonów oraz dokonać analizy danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski CB1A_U09 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy zna i przestrzega przepisy BHP oraz instrukcje sprzątowe obowiązujące w laboratorium CB1A_U13 Completion of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych spoiw, zaczynów, zapraw i betonów oraz wyrobów z nich powstających CB1A_U10 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie doboru technik analitycznych i badania właściwości materiałów wiążących i betonów CB1A_W08 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie materiałów wiążących i betonów oraz dokonać analizy danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy zna i przestrzega przepisy BHP oraz instrukcje sprzątowe obowiązujące w laboratorium - - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych spoiw, zaczynów, zapraw i betonów oraz wyrobów z nich powstających - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie doboru technik analitycznych i badania właściwości materiałów wiążących i betonów - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Oznaczanie cech użytkowych cementów portlandzkich; Badania właściwości użytkowych spoiw powietrznych; Badania właściwości zapraw budowlanych; Badania wytrzymałości betonów; Oznaczanie składu fazowego mineralnych materiałów budowlanych; Oznaczanie składu ziarnowego i powierzchni właściwej spoiw mineralnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 20 h
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Według regulaminu AGH.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
  • Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
  • Nocuń-Wczelik W. (red.) – Laboratorium materiałów wiążących. SU AGH, Kraków 2003
  • Nocuń-Wczelik W. (red.) – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH Kraków 2010
  • Chłądzyński S. – Spoiwa gipsowe w budownictwie. Wyd. Medium Warszawa 2008
  • Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
  • Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady 2008