Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-604-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje CB1A_K08 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U003 potrafi wykorzystać kompleksowe metody badań surowców i ocenić ich przydatność do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o wybranych właściwościach CB1A_U11 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U004 potrafi oznaczyć właściwości termoizolacyjne materiałów, ocenić ich wpływ na środowisko człowieka, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych CB1A_U10 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców oraz o technikach badawczych surowców i otrzymanych z nich produktów budowlanych CB1A_W08 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków CB1A_W14 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Skills
M_U003 potrafi wykorzystać kompleksowe metody badań surowców i ocenić ich przydatność do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o wybranych właściwościach - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi oznaczyć właściwości termoizolacyjne materiałów, ocenić ich wpływ na środowisko człowieka, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców oraz o technikach badawczych surowców i otrzymanych z nich produktów budowlanych - - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1.Badanie w mikroskopie wysokotemperaturowym właściwości surowców i mas ceramicznych stosowanych w technologii ceramicznych materiałów budowlanych
2.Badania surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii
3.Badanie surowców i mas ceramicznych metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii
4.Badanie właściwości reologicznych mas ceramicznych
5.Oznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych
6.Oznaczanie składu fazowego ceramicznych materiałów budowlanych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Examination or Final test 9 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ok= średnia arytmetyczna ocen poszczególnych ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

•Gawlicki M.,Pichór W.,Brylska E.,Łagosz A.,Malata G.,Małolepszy J. (red.),Nocuń-Wczelik W.,Petri M.,PytelZ.
Roszczynialski W.,Stolecki J., Reben M. – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań.
Wyd.AGH. Kraków 2013
•Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane – metody badań surowców i wyrobów;
Wyd.AGH. Kraków 2014
•Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd.Geologiczne. Warszawa 1991
•Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
•Sikora W.,Helios-Rybicka E. – Surowce ilaste. Wyd. AGH 1994
•Tokarski Z. i in. – Surowce ceramiki budowlanej. Zeszyty PAN,Ceramika 1,Warszawa 1964
•Kubisz J., Babiński W.- Materiały do ćwiczeń z mineralogii. UWN-D AGH. Kraków 1995
•Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych. SU AGH 1698. Kraków 2000
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Pogorzelski J. A. – Fizyka cieplna budowli. PWN. Warszawa 1976
•Praca zbiorowa red. B. Bieniasz: Wymiana ciepła i masy. Laboratorium. Wyd.2 OWPRz, Rzeszów 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None