Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Angielska terminologia techniczna
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-701-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia opanowanie podstawowego słownictwa stosowanego w anglojęzycznych tekstach naukowych i technicznych oraz jego praktyczne wykorzystanie (czytanie, pisanie, prezentacja).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych CB1A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych w języku angielskim CB1A_U07 Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi przygotować w języku angielskim opracowanie z zakresu chemii budowlanej CB1A_U03 Presentation
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów CB1A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych - - - - + + - - - - -
Skills
M_U001 posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych w języku angielskim - - - - + + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować w języku angielskim opracowanie z zakresu chemii budowlanej - - - - + + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów - - - - + + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Outline:
- Materials in civil engineering;
- Manufacturing of cement and concrete;
- Concrete in modern architecture;
- Manufacturing of glass;
- Self-cleaning surfaces;
- Smart systems
- Recycling and reuse of building materials;
- Sustainable manufacturing;
- Health and safety issues
- Testing methods

Conversation seminar:

Outline:
Numerical expressions, mathematical symbols, geometrical objects, mathematical operations;
Names of elements and chemical compounds, laboratory equipment;
Chemical, physical, mechanical properties of solids;
New materials and their applications;
Energy and environment;
Manufacturing, processing and quality control;
Recycling and disposal issues;
Scientific writing: structure of a scientific paper/patent specification.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 29 h
Participation in conversation seminars 29 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

final score: = 0.2 discussion + 0.3 presentation + 0.4 final test + 0.1 attendance

Prerequisites and additional requirements:

none

Recommended literature and teaching resources:

1. Piotr Domański „English in Science and Technology”, Wyd Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
2. Zuzana Svobodova et al.“Writing in English, A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers”, European Commission Leonardo da Vinci programme, © 2000 Writing in English Project Group.
3. Heather Silyn-Roberts “Writing for Science and Engineering: Papers, Presentations and Reports”, ISBN: 0750646365 Publisher: Butterworth-Heinemann Pub. Date: December 2002.
4. Recommended scientific papers and book chapters.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publications are available at: https://www.bpp.agh.edu.pl

Additional information:

attendance mandatory