Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka przemysłowa (6 tygodni)
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-705-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi efektywnie pracować w zespole. Oral answer,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_K002 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement,
Oral answer
Skills
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. Oral answer,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. Oral answer,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi efektywnie pracować w zespole. - - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

S – sprawozdanie
OU – odpowiedź ustna
Ok – ocena końcowa
Ok = (S + OU)/2

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza w zakresie ogólnej technologii ceramiki.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None