Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody badania materiałów budowlanych
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-707-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność planowania pracy zespołowej, podziału zadań pomiędzy członków zespołu badawczego, krytycznej dyskusji nad uzyskiwanymi rezultatami i formułowania wspólnych/zespołowych wniosków z przeprowadzanych prac. CB1A_K03, CB1A_K06, CB1A_K01, CB1A_K07, CB1A_K12, CB1A_K02 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy dobierać w sposób właściwy metody badań do określonych rodzajów materiałów budowlanych. CB1A_U10, CB1A_U09 Activity during classes,
Examination,
Test,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie teoretyczne podstawy metod stosowanych w badaniach właściwości materiałów budowlanych. Activity during classes,
Examination
M_W002 Student posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie doboru zaawansowanych technik w badaniach właściwości materiałów budowlanych. Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność planowania pracy zespołowej, podziału zadań pomiędzy członków zespołu badawczego, krytycznej dyskusji nad uzyskiwanymi rezultatami i formułowania wspólnych/zespołowych wniosków z przeprowadzanych prac. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy dobierać w sposób właściwy metody badań do określonych rodzajów materiałów budowlanych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie teoretyczne podstawy metod stosowanych w badaniach właściwości materiałów budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie doboru zaawansowanych technik w badaniach właściwości materiałów budowlanych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania zaawansowanych technik badawczych w ocenie właściwości, jakości i parametrów użytkowych powszechnie stosowanych materiałów budowlanych.

Laboratory classes:

Celem zajęć laboratoryjnych jest opanowanie umiejętności doboru właściwych technik badawczych dla określonych rodzajów materiałów budowlanych. Poznanie możliwości aparaturowych oraz ograniczeń w stosowaniu poszczególnych metod badawczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 118 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 3 h
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ock = 0,55 egzamin+0,45 laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Kurdowski „Chemia cementu i betonu” Polski Cement – PWN, Kraków – Warszawa, 2010
2. H.F.W. Taylor, “Chemistry of Cement”, Thomas Telford, Londyn 1997
3. W. Kurdowski “Chemia materiałów budowlanych” Wydawnictwa AGH, Kraków 2000
4. W. Skalimowski “Chemia materiałów budowlanych” Arkady, Warszawa 1971
5. Praca zbiorowa (red. J. Małolepszy), Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
6. Praca zbiorowa (red. W. Nocuń-Wczelik), Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
7. Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., Technologia betonu, UWND AGH, Kraków 2010.
8. Praca zbiorowa (red. W. Nocuń-Wczelik), Laboratorium materiałów wiążących, Skrypt Uczelniany, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.
9. Stoch L., Minerały ilaste, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1974.
10. Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1991.
11. Fagerlund G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, 1997.

Czasopisma:
Cement Wapno Beton
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Budownictwo Technologie Architektura

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak