Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MEI-2-204-EI-s
Name:
Współczesne modele oprogramowania
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computer Science Education
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Opaliński Andrzej (andrzej.opalinski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Opaliński Andrzej (andrzej.opalinski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie modeli oprogramowania i architektur komputerowych z tym związanych. potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie EI2A_U01, EI2A_U02, EI2A_U03, EI2A_U06, EI2A_U11 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 potrafi przygotować podstawowe rozwiązania aktualnie dostępne na rynku, z zakresu systemów zarządzania treścią. Posiada umiejętność ich administracji i zarządzania oraz opisać sposoby ich konfiguracji na serwerach lokalnych i zewnętrznych. EI2A_U01, EI2A_U02, EI2A_U03, EI2A_U11 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U003 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia EI2A_U03, EI2A_U04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modeli oprogramowania, ich przykładów oraz sposobów zastosowań, aspektów prawnych ich rozpowszechniania i dystrybucji EI2A_W04, EI2A_W06, EI2A_W07 Examination
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu form i modeli oprogramowania, ich architektur sprzętowych i programowych EI2A_W06, EI2A_W07 Examination
M_W003 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu modeli oprogramowania, systemów operacyjnych i komputerowych EI2A_W06, EI2A_W07 Examination
M_W004 ma wiedze związaną z historią i rozwojem różnych modeli oprogramowania pod kątem ich licencji oraz sposobów dystrybucji i dostępu do kodu źródłowego EI2A_W06, EI2A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie modeli oprogramowania i architektur komputerowych z tym związanych. potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować podstawowe rozwiązania aktualnie dostępne na rynku, z zakresu systemów zarządzania treścią. Posiada umiejętność ich administracji i zarządzania oraz opisać sposoby ich konfiguracji na serwerach lokalnych i zewnętrznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modeli oprogramowania, ich przykładów oraz sposobów zastosowań, aspektów prawnych ich rozpowszechniania i dystrybucji + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu form i modeli oprogramowania, ich architektur sprzętowych i programowych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu modeli oprogramowania, systemów operacyjnych i komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedze związaną z historią i rozwojem różnych modeli oprogramowania pod kątem ich licencji oraz sposobów dystrybucji i dostępu do kodu źródłowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów:
1. Rys historyczny w tematyce tworzenia oprogramowania. Omówienie aktualnego rynku producentów oprogramowania.
2. Oprogramowanie pod kątem praw autorskich i licencji oprogramowania.
3. Architektury systemów informatycznych: klient-serwer, czarna-skrzynka, centralna baza danych, przetwarzanie rozproszone, sterowanie oparte na zdarzeniach, systemy peer-to-peer, plugins, komponenty programowe, oparte o usługi, architektury warstwowe.
4. Podejście sprzętowe do realizacji poszczególnych modeli oprogramowania.
5. Współczesne techniki tworzenia oprogramowania – inżynieria oprogramowania, modelowanie (UML).
6. Systemy współbieżne, wielodostępowe, terminalowe.
7. Oprogramowanie dedykowane, przenosne, środowiska uruchomieniowe (.NET, JRE).
8. Emulatory, maszyny wirtualne. Systemy zarzadzania treścią, zarządzania bazami danych.
9. Systemy agentowe, rozproszone, sieciowe.
10. Systemy czasu rzeczywistego,systemy kontroli procesów i sterowania.
11. Aplikacje internetowe, przeglądarki, portale, systemy rezerwacji, e-usługi.
12. Systemy zarządzania oknami, systemy przetwarzania tekstu, arkusze kalkulacyjne.
13. Systemy ekspertowe, dowodzenia twierdzeń.
14. Symulatory (naukowe, społeczne, zagrożeń, maszyn). Aplikacje przetwarzania mediów (grafika, dźwięk, video, animacje)

Laboratory classes:

Program laboratoriów:
- Zapoznanie z dostępnymi środowiskami CMS i ich charakterystykami.
- Projekt własnego systemu CMS.
- Organizacja i konfiguracja hostingu dla systemu.
- Instalcja serwisu
- Praktyczne zapoznanie z serwisem
- Adaptacja serwisu na potrzeby projektu
- Uzupełnianie serwisu treścią
- Dokumentacja serwisu
- Prezentacja systemu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) to średnia ważona:
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (OL) + ocena z egzaminu (OW)
OK = 0,6*OE + 0,4*OL
Nieobecności na laboratoriach mogą obniżyć ocenę z laboratoriów.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Adamczewski Piotr – Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce – wydawca: MIKOM
2. Linda Null, Julia Lobur – Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych – SBN: 83-7361-430-3
3. Schneider Geri, Winters Jason P – Stosowanie przypadków użycia – Wydawnictwo WNT
4. Sommerville Ian – Inżynieria Oprogramowania – Wydawnictwo Helion
5. Jesse Liberty, Dan Hurwitz – ASP.NET. Programowanie
6. Douglas J. Reilly – Designing Microsoft ASP .NET Applications
7. Antoni Niederliński – Regułowe systemy ekspertowe
8. Owoc M – Elementy Systemów Ekspertowych cz. 1
9. K. Sacha – Systemy czasu rzeczywistego – Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
10. V. S. Subrahmanian , Piero Bonatti , Jürgen Dix , Thomas Eiter , Sarit Kraus , Fatma Ozcan , Robert Ross – Heterogeneous Agent Systems
11. Paul Barham , Boris Dragovic – Xen and the Art of Virtualization, et al.
12. Tanenbaum Andrew S., Steen Maarten – Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty
13. Coulouris George, Dollimore Jean, Kindberg Tim Tłu – Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Domain WEB monitoring / S. Kluska-Nawarecka, A. OPALIŃSKI, D. Wilk-Kołodziejczyk // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 2, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

Extensible Web crawler – towards multimedia material analysis / Wojciech TUREK, Andrzej OPALIŃSKI, Marek KISIEL-DOROHINICKI // W: Multimedia communications, services and security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149). — ISBN: 978-3-642-21511-7. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

Detection of virtual multi-identities / Andrzej OPALIŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2014 vol. 14 no. 3, s. 152–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Streszcz.. — 18\textsuperscript{th} seminar NeuroMet ”Application of artificial intelligence in simulation and control of metallurgical processes” : April 14, 2014

Scalable Web monitoring system / Andrzej OPALIŃSKI, Wojciech TUREK, Krzysztof CETNAROWICZ // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Kraków : s. n.], 2013. — ISBN 978-1-4673-4471-5. — S. 1273–1279

Additional information:

None