Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MEI-2-305-EI-s
Name:
Inżynieria jakości w metaloplastyce
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computer Science Education
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Chyła Paweł (pchyla@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student po zaliczeniu tego przedmiotu powinien: • Znać podstawowe techniki , metody, narzędzia zarządzania jakością • Posiadać umiejętność zastosowania narzędzi jakości, metod projektowania jakości • Posiadać znajomość metod badania satysfakcji klienta EI2A_K03, EI2A_K06 Test,
Examination,
Involvement in teamwork
M_K002 Sudent potrafi przekazywać informacje o charakterze techniczno-jakościowym, umie pracować w zespole, zaplanować i zorganizować pracę. EI2A_K01, EI2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić możliwości zastosowania nowych rozwiązań z zakresu inżynierii jakości, posiada umiejętności rozróżnienia technik i metod, narzędzi zarządzania jakością. Posiada ponadto niezbędne umiejętności do funkcjonowania w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zarządzania zespołem EI2A_U04, EI2A_U07 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe narzędzia, techniki zarządzania jakością. EI2A_W10, EI2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student po zaliczeniu tego przedmiotu powinien: • Znać podstawowe techniki , metody, narzędzia zarządzania jakością • Posiadać umiejętność zastosowania narzędzi jakości, metod projektowania jakości • Posiadać znajomość metod badania satysfakcji klienta + - + - - - - - - - -
M_K002 Sudent potrafi przekazywać informacje o charakterze techniczno-jakościowym, umie pracować w zespole, zaplanować i zorganizować pracę. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić możliwości zastosowania nowych rozwiązań z zakresu inżynierii jakości, posiada umiejętności rozróżnienia technik i metod, narzędzi zarządzania jakością. Posiada ponadto niezbędne umiejętności do funkcjonowania w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zarządzania zespołem + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe narzędzia, techniki zarządzania jakością. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Pojęcie jakości
2. Jakość według Deminga, Jurana, Crosby’ego, Feigenbauma
3. Zasady zarządzania jakością
4. Struktura procesu produkcyjnego: czynniki konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne wpływające na jakość wyrobów
5. Metody monitorowania procesów produkcyjnych
6. Metody doskonalenia jakości
7. Kaizen
8. TPM
9. TQM
10. Podstawowe i nowe narzędzia jakości
11. Metody projektowania jakości, metoda rozwinięcia funkcji jakości – QFD
12. Analiza przyczyn i skutków wad – FMEA, metody eksperymentalne w projektowaniu wyrobu i procesu
13. Identyfikacja i grupowanie problemów w oparciu o diagram Ishikawy, zasady budowy diagramu Ishikawy
14.Programy komputerowe wspomagające inżynierię jakości

Laboratory classes:

Struktura procesu produkcyjnego: czynniki konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne wpływające na jakość wyrobów .
Metody diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych.
Narzędzia i techniki doskonalenia jakości .
Metody projektowania i doskonalenia jakości wyrobów oraz procesu wytwarzania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 5 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,6 * ocena z ćwiczeń + 0,4 * ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Dwiliński L.: Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, PW, Warszawa 2000.
2. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
3. Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
4. Płaska S.: Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami technologicznymi, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2000.
5. Praca zbiorowa pod red. Bagiński J.: Menedżer jakości, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
6. Praca zbiorowa pod red. Hernas A.: Podstawy inżynierii jakości Q, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
7. Skrzypek E.: Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu M. Curii-Skłodowskiej, Lublin 2000.
8. Steinbeck H.: Total Quality Management: kompleksowe zarządzanie jakością, Agencja Wydawnicza “Placet”, Warszawa 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None