Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
MEI-2-101-ET-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-2-103-ET-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MEI-2-105-ET-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-2-106-ET-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-107-ET-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-108-ET-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-109-ET-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-110-ET-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-111-ET-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Blok przedmiotów obieralnych sem. I

The rules for selecting groups/modules: Student dokonuje dobrowolnego zapisu przez platformę Wirtualna Uczelnia w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Student nie otrzymuje punktów ECTS.

0
 
MEI-2-104-ET-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmiot obieralny humanistyczny (II stopień)

3
 
MEI-2-102-ET-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-114-ET-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obieralne przez specjalność

 
MEI-2-207-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-211-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Other Basic

 
MEI-2-201-ET-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MEI-2-202-ET-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Blok przedmiotów obieralnych sem. II

The rules for selecting groups/modules: Wybierają 1 przedmiot z poniższej listy

5
 
MEI-2-205-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-206-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-209-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-2-210-ET-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy na poziomie B2+

2
 
MEI-2-203-ET-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
MEI-2-214-ET-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
MEI-2-215-ET-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Obcojęzyczny przedmiot obieralny (ETI II stopień)

3
 
MEI-2-204-ET-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-208-ET-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-212-ET-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-213-ET-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
MEI-2-316-ET-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 1
-

Obieralne przez specjalność

 
MEI-2-304-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-305-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Thesis

 
MEI-2-308-ET-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych sem. III

The rules for selecting groups/modules: Wybierają 1 przedmiot z poniższej listy

3
 
MEI-2-302-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-303-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-306-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-307-ET-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+