Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-203-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tarko Rafał (rtarko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Makuch Andrzej (amakuch@agh.edu.pl)
dr inż. Tarko Rafał (rtarko@agh.edu.pl)
Module summary

Zagadnienia Zakłóceń w układach elektroenergetycznych pozwalają studentowi zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie analizy stanów zakłóceniowych występujących w sieciach elektroenergetycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy EL2A_U01, EL2A_U02 Involvement in teamwork,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student umie analizować przyczyny i skutki stanów przejściowych w układach elektroenergetycznych EL2A_U12, EL2A_U08 Report,
Test
M_U002 Student umie stosować zasady koordynacji układów elektroenergetycznych w warunkach zakłóceń EL2A_U15, EL2A_U12, EL2A_U14 Report,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna przyczyny i skutki stanów przejściowych w układach elektroenergetycznych EL2A_W13, EL2A_W12 Examination
M_W002 Student zna zasady koordynacji układów elektroenergetycznych w warunkach zakłóceń EL2A_W13, EL2A_W12 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie analizować przyczyny i skutki stanów przejściowych w układach elektroenergetycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie stosować zasady koordynacji układów elektroenergetycznych w warunkach zakłóceń - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna przyczyny i skutki stanów przejściowych w układach elektroenergetycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady koordynacji układów elektroenergetycznych w warunkach zakłóceń + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
WYKŁADY

1. Charakterystyka stanów nieustalonych w układach elektroenergetycznych.
2. Modele matematyczne elementów układu elektroenergetycznego.
3. Zastosowanie metody składowych symetrycznych w analizie stanów zakłóceniowych.
4. Komputerowe metody obliczeń stanów nieustalonych.
5. Zakłócenia wywołane zwarciami w układach elektroenergetycznych.
6. Przyczyny i skutki zwarć w układach elektroenergetycznych.
7. Zakłócenia zwarciowe w układach elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.
8. Wpływ zakłóceń zwarciowych na pracę systemu elektroenergetycznego.
9. Skuteczność uziemienia punktu neutralnego.
10. Zakłócenia zwarciowe w rozdzielczych układach elektroenergetycznych średniego napięcia.
11. Specyfika zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć.
12. Narażenia napięciowe wywołane stanami zakłóceniowymi.
13. Oddziaływania elektromagnetyczne jako skutek stanów zakłóceniowych.
14. Zjawisko wynoszenie potencjału w układach elektroenergetycznych.
15. Koordynacja układów elektroenergetycznych w warunkach zakłóceń.

Laboratory classes:
Ćwiczenia laboratoryjne poszerzające wiedzę o zagadnienia praktyczne związane z analizą stanów zakłóceniowych w układach elektroenergetycznych

1. Zastosowanie programów komputerowych w analizie stanów zwarciowych układów elektroenergetycznych
2. Analiza zwarcia trójfazowego generatora synchronicznego
3. Obliczanie stanów ustalonych zwarć z wykorzystaniem metody składowych symetrycznych
4. Tworzenie zwarciowych schematów zastępczych i obliczanie ich dla elementów układu elektroenergetycznego
5. Normatywne metody obliczania prądów zwarciowych
6. Analiza zakłóceń złożonych
7. Analiza skuteczności uziemienia układów elektroenergetycznych
8. Analiza doziemień w sieciach z nieuziemionym bezpośrednio punktem neutralnym
9. Obliczanie oddziaływań elektromagnetycznych prądów zwarciowych
10. Obliczanie wynoszenia potencjału w układach elektroenergetycznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 32 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen zaliczających ćwiczenia laboratoryjne oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona ocen z laboratorium oraz egzaminu. Wagi służące do wyznaczenia oceny końcowej podawane są przez wykładowcę do wiadomości studentów na początku semestru.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu podstaw elektrotechniki, podstaw elektroenergetyki, urządzeń i sieci elektrycznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT Warszawa 2002.
2. Rosołowski E.: Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
3. Jasicki Z.: Zjawiska nieustalone w układach elektroenergetycznych. WNT Warszawa 1969.
4. Greenwood A.: Electrical Transients in Power Systems. John Wiley & Sons, New York 1991.
5. Pivnyak G. et al.: Transients in Electric Power Supply Systems. National Mining University, Dnipropetrovsk 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None