Module also offered within study programmes:
Code Study programme
EAR-2-109-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-113-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-109-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-204-SY-s Computer Science (Systemy inteligentne) - full-time studies second-cycle studies
EME-2-213-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
EIB-2-207-EM-s Biomedical Engineering (Computing and Electronics in Medicine) - full-time studies second-cycle studies
EIB-2-214-BN-s Biomedical Engineering (Bionanotechnologies) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-209-IO-s Computer Science (Inżynieria oprogramowania i systemów) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-209-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EIB-2-206-BR-s Biomedical Engineering (Biomechanics and Robotics) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-224-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-224-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EIB-2-206-IB-s Biomedical Engineering (Biomaterials and Tissue Engineering) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-210-GK-s Computer Science (Grafika komputerowa) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-210-IM-s Computer Science (Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-223-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-209-SI-s Computer Science (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-215-IE-s Electrotechnics (Electrical Engineering in Vehicles) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Specialized sources of information
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-209-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Chadaj Anna (anna.chadaj@bg.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Janczak Barbara (barbara.janczak@bg.agh.edu.pl)
mgr Muller Ludwika (ludwika.muller@bg.agh.edu.pl)
mgr Podrazik Agnieszka (agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl)
mgr Ryś Danuta (danuta.rys@bg.agh.edu.pl)
dr Olszyk Sabina (Sabina.Olszyk@bg.agh.edu.pl)
Module summary

Prezentacja elektronicznych źródeł informacji dobranych pod kątem kierunku kształcenia; zapoznanie studentów z efektywnym wyszukiwaniem literatury naukowej w e-źródłach i ćwiczenia praktyczne; omówienie podstawowych zasad sporządzania bibliografii załącznikowej do przygotowania prac magisterskich i ćwiczenia praktyczne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego śledzenia najnowszych osiągnięć z wybranej dziedziny pod kątem literatury przedmiotu EL2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi wykonać z autopsji opis bibliograficzny artykułu i przekształcić opis dokumentu z bazy danych na opis bibliografii załącznikowej według omówionych zasad EL2A_U01 Execution of exercises
M_U002 potrafi przeprowadzić poszukiwania tematyczne w specjalistycznych bazach danych EL2A_U01 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 zna podstawowe źródła informacji z zakresu kierunku studiów i ogólne (wielodziedzinowe) oraz ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad sporządzania opisów bibliografii załącznikowej EL2A_W13 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego śledzenia najnowszych osiągnięć z wybranej dziedziny pod kątem literatury przedmiotu - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać z autopsji opis bibliograficzny artykułu i przekształcić opis dokumentu z bazy danych na opis bibliografii załącznikowej według omówionych zasad - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić poszukiwania tematyczne w specjalistycznych bazach danych - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe źródła informacji z zakresu kierunku studiów i ogólne (wielodziedzinowe) oraz ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad sporządzania opisów bibliografii załącznikowej - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
Elektroniczne źródła informacji

Program zajęć :
- omówienie podstawowych zasad sporządzania bibliografii załącznikowej do prac
magisterskich,
- praktyczne zapoznanie studentów z efektywnym wyszukiwaniem literatury
naukowej w elektronicznych źródłach informacji (bazy danych, kolekcje
czasopism i książek elektronicznych, bazy patentowe i normalizacyjne)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in conversation seminars 3 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na zaliczenie przedmiotu będzie miała wpływ aktywność na zajęciach, wykonywanie ćwiczeń praktycznych z poszukiwania literatury w prezentowanych e-zasobach oraz poprawne i terminowe wykonanie zadania domowego zleconego przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2006
2. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 1998
3. Pełnotekstowe i bibliograficzno-abstraktowe bazy danych, kolekcje czasopism
i książek elektronicznych, bazy patentowe i normalizacyjne subskrybowane przez AGH
4. Świat zbudowany na normach. Podręcznik dla studentów szkół wyższych.
Warszawa 2016
5. Multimedialny pakiet edukacyjny dotyczący własności przemysłowej
http://ippanorama.uprp.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Efektywność szkoleń z zakresu źródeł informacji w opinii studentów AGH : komunikat z badań — / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku / red. nauk. Aneta Januszko-Szakiel. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. — ISBN: 978-83-7571-228-5. — S. 265–274. — Bibliogr. s. 272, Abstr., Aneks

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) — / Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2012 nr 7, ekran 1–8

Szkolenia użytkowników w zagranicznych bibliotekach akademickich : na przykładzie Biblioteki Centralnej Imperial College London — / Danuta TURECKA // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej ; ISSN 1230-5529. — 2009 t. 17 nr 4, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42

Sztuka cytowania źródeł — / Anna CHADAJ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2008 nr 8, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27

Additional information:

Zgłaszanie grup i ustalanie terminów zajęć – w Oddziale Informacji Naukowej BG
(p. 121).