Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowa analiza układów elektronicznych
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-215-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Żegleń Tadeusz (tezet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Żegleń Tadeusz (tezet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi twórczo adaptować standardowe funkcje programu do analizy nietypowych układów elektronicznych EL2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programami analizy układów elektronicznych i modelami podzespołów. Potrafi przeprowadzić analizę symulacyjną liniowych i nieliniowych układów elektronicznych, w tym przetworników pomiarowych Na podstawie badań symulacyjnych potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania różnych układów elektronicznych, EL2A_U15, EL2A_U06, EL2A_U08, EL2A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Wie i rozumie jak działają Uniwersalne Programy Analizy Układów Elektronicznych EL2A_W07, EL2A_W06, EL2A_W04, EL2A_W01 Test
M_W002 Zna zasady tworzenia modeli podzespołów elektronicznych i jest świadom jakie mają ograniczenia Umie praktycznie posługiwać się programem Microcap i wykonywać badania symulacyjne podstawowych układów elektronicznych EL2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi twórczo adaptować standardowe funkcje programu do analizy nietypowych układów elektronicznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programami analizy układów elektronicznych i modelami podzespołów. Potrafi przeprowadzić analizę symulacyjną liniowych i nieliniowych układów elektronicznych, w tym przetworników pomiarowych Na podstawie badań symulacyjnych potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania różnych układów elektronicznych, - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie i rozumie jak działają Uniwersalne Programy Analizy Układów Elektronicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady tworzenia modeli podzespołów elektronicznych i jest świadom jakie mają ograniczenia Umie praktycznie posługiwać się programem Microcap i wykonywać badania symulacyjne podstawowych układów elektronicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Uniwersalne programy analizy układów elektronicznych, geneza i podstawowe właściwości programów. (2 godz)
2.Tworzenie równań macierzowych sieci na bazie teorii grafów (2 godz). Zależności pomiędzy zmiennymi gałęziowymi. Formułowanie równań węzłowych. Rormułowanie równan stanu
3. Microcap (4 godz)
4. Modelowanie podzespołów elektronicznych (4 godz) Rodzaje modeli. Podzespoły passywne. Modele diod złączowych. Modele tranzystorów. Modele wzmacniaczy operacyjnych.
5. Technika wyznaczania parametrów modeli podzespołów elektronicznych (2 godz). Wyznaczanie parametrów modelu fizycznego diody i badania symulacyjne wybranych zastosowań diod półprzewodnikowych.
6. Wyznaczanie parametrów modelu wzmacniacza operacyjnego (2 godz). Statyczny (DC) i dynamiczny model wzmacniacza.
7. Analiza wybranych zastosowań wzmacniaczy operacyjnych (4 godz). Wzmacniacze różnicowe. Wzmacniacze prądu zmiennego. Przesuwnik fazowy. Prostownik liniowy. Prostownik fazoczuły.
8. Projektowanie i analiza filtrów aktywnych (2 godz). Filtr pasmowo-przepustowy. Filtr dolnoprzepustowy typu Butterwortha.
9. Generatory samowzbudne (2 godz). Generatory liniowe: z czwórnikiem Wiena, z przesuwnikami fazowymi. Układy ARW. Generatory nieliniowe.
10. Analogowe układy obróbki sygnałów (2 godz). Układy sumujące. Układy mnożące. Układy całkujące. Układy logarytmujące.
11. Układy próbkująco – pamiętające (2 godz).
12. Przetworniki analogowo – cyfrowe (2 godz). Przetwornik typu flash. Przetwornik z podwójnym całkowaniem. Przetwornik z kompensacją wagową. Przetwornik sigma – delta

Laboratory classes:

1. Wprowadzenie i sprawy formalne np. BHP (1 godz.)
2. Demonstracja programu Microcap (3 godz)
3. Tworzenie modelu diody złączowej (2 godz)
4. Badania symulacyjne sprawności tranzystorowych wzmacniaczy mocy (2 godz)
5. Tworzenie statycznego modelu wzmacniacza operacyjnego (2 godz).
6. Analiza symulacyjna wzmacniaczy prądu zmiennego w różnych konfiguracjach (2 godz)
7. Analiza symulacyjna prostownika liniowego, prostownika fazoczułego (2 godz)
8. Projektowanie aktywnych filtrów pasmowo-przepustowych i analiza Monte Carlo ich wrazliwości na tolerancje podzespołów. (2 godz)
9. Analiza symulacyjna układów generatorów liniowych (2 godz)10. Badanie układów całkujących i różniczkujących (2 godz)
11. Symulacja z wizualizacją pracy przetwornika A/C typu flash. (2 godz)
12. Sprawdzanie nabytych umiejętności – test (2 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 10 h
Participation in laboratory classes 20 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1.Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium.
2. Obliczana jest średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki, fizyki, teorii obwodów i metrologii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Sidor T.: Komputerowa Analiza Elektronicznych Układów Pomiarowych. WND-AGH, Kraków 2006
2. Sidor T.: Elektroniczne Przetworniki Pomiarowe. WND-AGH, Kraków 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Tadeusz ŻEGLEŃ, Badania symulacyjne i eksperymentalne układu kondycjonowania sygnału czujnika indukcyjnościowego do detekcji obiektów metalowych, XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, Krynica Zdrój, 18–21 września 2011, ISBN 978-83-61528-28-9. — S. 49–57

Additional information:

None