Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
JFM-1-101-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
JFM-1-104-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Non-technical

 
JFM-1-107-s 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 18 2
-

Other Basic

 
JFM-1-103-s 30 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 58 6
-

Physical Education

 
JFM-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Physics

 
JFM-1-102-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFM-1-208-s 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
JFM-1-209-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

 
JFM-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
JFM-1-210-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

 
JFM-1-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-205-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Physical Education

 
JFM-1-207-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
JFM-1-202-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFM-1-206-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-215-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFM-1-307-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFM-1-308-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

 
JFM-1-301-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Physical Education

 
JFM-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
JFM-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
JFM-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective - sem. 3 MF

6
 
JFM-1-305-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-309-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFM-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFM-1-406-s 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 65 6
+
JFM-1-407-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
JFM-1-408-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Mathematics

 
JFM-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

 
JFM-1-403-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
JFM-1-404-s 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 28 2
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Expand/collapse content
JFM-1-402-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-412-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFM-1-501-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

 
JFM-1-502-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
+
JFM-1-505-s 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
JFM-1-508-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Tematic modules 5 semester

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z bloków tematycznych.

19
 

Dosimetry and electronics 1

The rules for selecting groups/modules: Student oprócz modułów w bloku, wybiera moduły za co najmniej 3 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

 
JFM-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
JFM-1-504-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Imaging and biometry 1

The rules for selecting groups/modules: Student oprócz modułów w bloku, wybiera moduły za co najmniej 5 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

 
JFM-1-506-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
-
JFM-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFM-1-605-s 20 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
JFM-1-609-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Mathematics

 
JFM-1-610-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Other Basic

 
JFM-1-601-s 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 14 2
+
JFM-1-602-s 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
JFM-1-603-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Bloki obieralne FM semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z bloków tematycznych.

8
 

Dosimetry and electronics 2

The rules for selecting groups/modules: Student realizuje oba moduły z bloku.

 
JFM-1-604-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFM-1-607-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+

Techniki obrazowania i biometria 2

The rules for selecting groups/modules: Student realizuje oba modułu z bloku.

 
JFM-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFM-1-608-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Physics

 
JFM-1-702-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-703-s 30 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44 4
+

Thesis

 
JFM-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Moduły obieralne FM1 - sem. 7

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 8.

8
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFM-1-002-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFM-1-003-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JFM-1-006-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-1-007-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-008-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFM-1-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 44 4
+
JFM-1-012-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Mossbauer spectroscopy and its selected applications
10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
JFM-1-014-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-019-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-022-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFM-1-023-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Mathematics

 
JFM-1-001-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-016-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-1-021-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
JFM-1-017-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Physics

 
JFM-1-004-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-005-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-009-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFM-1-010-s 30 0 16 0 0 0 0 12 0 0 0 58 4
+
JFM-1-013-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFM-1-015-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Statistical mechanics
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-1-018-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-020-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-1-024-s 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-025-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-