Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interdisciplinary seminar on complex systems
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-1-017-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Na seminarium omawiamy przykłady układów złożonych z różnych dziedzin.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin FM1A_W14, FM1A_W01, FM1A_W01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu FM1A_W14 Scientific paper
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej FM1A_W01, FM1A_W06, FM1A_W01, FM1A_W06 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi FM1A_W01, FM1A_W06, FM1A_W01, FM1A_W06 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Prezentacje na wybrane tematy
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Nota z wystąpienia:
treść merytoryczna 0-5 pkt
forma wystąpienia 0-3 pkt
dyskusja 0-2 pkt
5 pkt – dost; 6 pkt – +dost; 7 pkt – db; 8 pkt – +db; 9-10 pkt – bdb.
Na notę ma także wpływ udział w dyskusjach dotyczących cudzych wystąpień.
Własna prezentacja powinna byc przysłana prowadzącemu 24 godziny przed wystąpieniem.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność czytania anglojęzycznej literatury specjalistycznej

Recommended literature and teaching resources:

Literaturę dla każdego tematu proponuje prowadzący przedmiot.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. B.Tadić, K.Malarz and K.Kułakowski, Magnetization reversal in spin patterns with complex geometry, Phys. Rev. Letters 94 (2005) 137204.
2. D. Stauffer and K. Kułakowski, Simulation of majority rule disturbed by power-law noise, J. Stat. Mech. (2008) P04021
3. J. Tomkowicz and K. Kułakowski, Scaling of spin avalanches in growing networks, Phys. Rev. E 81 (2010) 52101.
4. J. Malinowski, J. W. Kantelhardt and K. Kułakowski, Deterministic ants in labirynth – information gained by map sharing, IJMPC 24 (2013) 1350035.
5. K. Malarz, K. Kułakowski, Game of collusions, Physica A 457 (2016) 377.

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: wykładowca określi ilość dozwolonych nieusprawiedliwionych nieobecności. Wygłoszona własna prezentacja niezbędnym warunkiem zaliczenia.