Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics of metals
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-1-018-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Paja Antoni (paja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Paja Antoni (paja@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami zajęć.. FM1A_U04 Activity during classes
Skills
M_U001 Student umie skorelować właściwości metalu z jego stanami elektronowymi. FM1A_U03 Participation in a discussion
M_U005 Student potrafi stwierdzić charakter uporządkowania magnetycznego metalu na podstawie jego mierzalnych właściwości. FM1A_U03 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych właściwościach fizycznych i strukturze krystalicznej metali. FM1A_W01 Test
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie stanów elektronowych w potencjale periodycznym. FM1A_W01 Test
M_W003 Student ma wiedzę o właściwościach magnetycznych metali i o modelach teoretycznych wyjaśniających te właściwości. FM1A_W01 Test
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę o istnieniu metali w stanie amorficznym i o właściwościach metali w tym stanie. FM1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami zajęć.. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie skorelować właściwości metalu z jego stanami elektronowymi. + - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi stwierdzić charakter uporządkowania magnetycznego metalu na podstawie jego mierzalnych właściwości. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych właściwościach fizycznych i strukturze krystalicznej metali. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie stanów elektronowych w potencjale periodycznym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o właściwościach magnetycznych metali i o modelach teoretycznych wyjaśniających te właściwości. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę o istnieniu metali w stanie amorficznym i o właściwościach metali w tym stanie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Fizyka metali

1. Metale – charakterystyka ogólna: podstawowe właściwości i struktura krystaliczna;
2. Opis kwantowy gazu elektronowego (teoria Sommerfelda);
3. Sieć Bravais’go i sieć odwrotna;
4. Stany elektronowe w potencjale okresowym: twierdzenie Blocha, metody obliczania struktury pasmowej, przegląd wybranych wyników teorii pasmowej, porównanie z eksperymentem;
5. Elektron w polu magnetycznym, poziomy Landaua;
6. Elektrony w metalu jako ciecz kwantowa;
7. Magnetyzm metali;
8. Metale amorficzne (tzn. szkła metaliczne).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) wystawiana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego pisemnego. Dla uzyskania oceny pozytywnej należy wykazać się znajomością minimum 50% wyłożonego materiału i uczestniczeniem w wykładach (co najwyżej dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki kwantowej i statystycznej w zakresie pierwszych trzech semestrów wykładu fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej..

Recommended literature and teaching resources:

1. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN Warszawa 1999
2. A. Paja, Wstęp do fizyki metali, SU1697, AGH 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Można się z nimi zapoznać na mojej stronie internetowej http://home.agh.edu.pl/~paja/ w sekcji “Działalność naukowa”.

Additional information:

Trzy nieobecności nieusprawiedliwione powodują brak zaliczenia i uniemożliwiają przystąpienie do kolokwium końcowego.
Dla osób, które będą miały więcej niż dwie nieobecności łącznie (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione), ale nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione, będą indywidualnie ustalone warunki uzupełnienia zaległości.
Osoby, które nie zdadzą kolokwium końcowego, będą mogły dwukrotnie zaliczać w trakcie sesji.