Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-101-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Mathematics

 
JFT-1-102-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
JFT-1-103-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Non-technical

 
JFT-1-107-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Physical Education

 
JFT-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Physics

 
JFT-1-104-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-201-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFT-1-205-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

 
JFT-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Non-technical

 
JFT-1-208-s 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 18 2
-

Other Basic

 
JFT-1-204-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Physical Education

 
JFT-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
JFT-1-203-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 8
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFT-1-207-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFT-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFT-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFT-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFT-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-303-s 15 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFT-1-306-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFT-1-308-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Mathematics

 
JFT-1-301-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Physical Education

 
JFT-1-309-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
JFT-1-302-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 7
+
JFT-1-305-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFT-1-307-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFT-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFT-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFT-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFT-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-401-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
JFT-1-404-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Mathematics

 
JFT-1-402-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Physics

 
JFT-1-406-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Expand/collapse content
JFT-1-405-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-1-408-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły obieralne FT1 - sem. 4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4.

4
 

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-503-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Physics

 
JFT-1-501-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
JFT-1-504-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-1-505-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Electives FT I.5

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za co najmniej 15 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

15
 

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
JFT-1-605-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Engineering

 
JFT-1-602-s 30 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 51 5
+

Physics

 
JFT-1-601-s 30 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+

Blok tematyczny BT6

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych:

  • Badania i monitoring środowiska
  • Oddziaływania i detekcja cząstek
  • Nowoczesne materiały i technolgie
  • Symulacjie komputerowe w fizyce i technice
16
 

Badania i monitoring środowiska (sem.6)

 
JFT-1-603-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFT-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Nowoczesne materiały i technologie (sem.6)

 
JFT-1-609-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFT-1-616-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.6)

 
JFT-1-607-s 18 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
JFT-1-608-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.6)

 
JFT-1-610-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFT-1-611-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
JFT-1-702-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Blok tematyczny BT7

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych, będące kontynuacją bloków z semestru szóstego.

16
 

Badania i monitoring środowiska (sem.7)

 
JFT-1-703-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-704-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Nowoczesne materiały i technologie (sem.7)

 
JFT-1-707-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-708-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.7)

 
JFT-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-706-s 30 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 44 4
+

Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.7)

 
JFT-1-701-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-709-s 18 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
+

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-001-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-002-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-005-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-1-006-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 5
-
JFT-1-007-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFT-1-010-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JFT-1-012-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-014-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFT-1-015-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-016-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JFT-1-017-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JFT-1-018-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFT-1-019-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFT-1-021-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-1-032-s 30 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 44 4
+
JFT-1-034-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-035-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-039-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFT-1-041-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFT-1-042-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFT-1-043-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-

Mathematics

 
JFT-1-008-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFT-1-029-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFT-1-038-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
JFT-1-030-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Physics

 
JFT-1-003-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-1-004-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-1-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFT-1-013-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-1-020-s 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-
JFT-1-022-s 30 0 16 0 0 0 0 12 0 0 0 58 4
+
JFT-1-023-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFT-1-025-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-1-026-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFT-1-027-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-028-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Statistical mechanics
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFT-1-031-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFT-1-033-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-1-036-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFT-1-037-s 16 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 40 4
+
JFT-1-040-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 2
-
JFT-1-044-s 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-1-045-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFT-1-046-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-