Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applications for Mobile Devices
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-1-012-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest poznanie możliwości tworzenia aplikacji mobilnych w systemie Android. Zrozumienie cyklu życia aplikacji. Wprowadzenie do projektowania aplikacji, interfejsu, obsługi peryferiów, itp.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie zaprojektować i stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację działającą na telefonach komórkowym i urządzeniach przenośnych z systemem Android lub Windows Phone FT1A_U08 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Potrafi samodzielnie tworzyć interfejsy graficzne wykorzystujące możliwości interakcji z użytkownikiem przy pomocy panelu dotykowego, głosu, zmiany położenia urządzenia (akcelerometru). FT1A_U08 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U003 Student potrafi samodzielnie stworzyć i napisać aplikacje mobilną typu klient-server korzystającą z danych dostarcz np. z sieci, serwisów internetowych. Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U004 W aplikacjach student potrafi obsługiwać multimedia dostępne w telefonie lub urządzeniu przenośnym. Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Rozumie cykl życia i mechanizmy działania aplikacji mobilnych. FT1A_W04 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie zaprojektować i stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację działającą na telefonach komórkowym i urządzeniach przenośnych z systemem Android lub Windows Phone + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie tworzyć interfejsy graficzne wykorzystujące możliwości interakcji z użytkownikiem przy pomocy panelu dotykowego, głosu, zmiany położenia urządzenia (akcelerometru). + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie stworzyć i napisać aplikacje mobilną typu klient-server korzystającą z danych dostarcz np. z sieci, serwisów internetowych. + - + - - - - - - - -
M_U004 W aplikacjach student potrafi obsługiwać multimedia dostępne w telefonie lub urządzeniu przenośnym. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie cykl życia i mechanizmy działania aplikacji mobilnych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Aplikacje Mobilne -Wykład

Aplikacje mobilne to programy stworzone specjalnie dla coraz bardziej zaawansowanych urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, smatrfonów, tabletów) pracujących pod kontrolą specjalnych systemów mobilnych takich jak Windows Phone, Android, Iphone OS czy Symbian. Urządzenia te poza funkcjonalności telefonu posiadają również wiele urządzeń (GPS, kamery, akcelerometry, kompasy, karty sieciowe, itp.) z których można korzystać tworząc aplikacje. W ramach kursu omówione zostaną mobilne systemy operacyjne, ich możliwości i sposoby tworzenia aplikacji pod te systemy. Zajęcia obejmują przegląd narządzi projektowych i środowisk programistycznych potrzebnych do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji dla telefonów komórkowych i urządzeń przenośnych pracujących pod kontrolą systemów Android i Windows Phone. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci będą mogli tworzyć i testować własne aplikacje w wybranych systemach korzystając za zainstalowanych emulatorów. Tematy wykładów i ćwiczeń obejmują: projektowanie interfejsu użytkownika, cykl życia aplikacji, wielowątkowość, komunikację między procesami, gromadzenie danych w urządzeniu, działanie usług w tle, korzystanie Internetu i usług sieciowych, dostęp do funkcji telefonu i akcesoriów, wydajność i bezpieczeństwo aplikacji, itp.

Wykłady:
1. Trochę historii. Przegląd i porównanie popularnych mobilnych systemów operacyjnych. Wprowadzenie do architektury aplikacji tworzonych dla różnych systemów operacyjnych, Omówienie narządzi i środowisk programistycznych. (1godz.)

Cześć I – Android

2. Praca w środowisku programistycznym Android SDK wykorzystanie kluczowych narzędzi i koncepcja tworzenia aplikacji. Tworzenie i testowanie aplikacji w środowisku Eclipse i emulatorze Android. (1godz.)

3.Technika programowania interfejsu użytkownika – Koncepcja Activity, cykl życia Aktivity, (1godz.)

4.Komunikacja między częściami aplikacji, całymi aplikacjami, wymiana informacji pomiędzy procesami – Intents. (1godz.)

5. Przechowywanie i dostęp do danych. Metody przechowywania i udostępnianie danych lokalnych, wykorzystanie lokalnego systemu plików, baz danych i kart pamięci. (1godz.)

6. Dostęp do Internetu i usług sieciowych. Wymiana danych z wykorzystaniem HTTP i web services (REST, SOAP) , sockets.

7. Obsługa funkcji telefonu, powiadomień i alarmów w systemie Android. (1godz.)

8. Grafika, multimedia, akcelerometr, usługi lokalizacji. (1godz.)

Cześć II – Windows Phone

9. Wprowadzenie, cykl życia aplikacji, budowa i składniki aplikacji, wygląd aplikacji, style, kontrolki. (1godz.)

10. Obsługa zdarzeń – interakcja z użytkownikiem. Nawigacja w aplikacji WP. Input Scope, zdarzenia Manipulation, emulacja MultiTouch itd. (1godz.)

11. Dostęp i przechowywanie danych w aplikacji – Data Binding. Isolated Storage.(1godz.)

12.Wykożystanie mechanizmów: Launchers, Choosers, wykonywanie zadań i integracja z systemem.(1godz.)

13. Powiadomienia, wykorzystanie mechanizm notyfikacji – Push notifications.(1godz.)

14. Dostęp do Internetu. działanie Sockets w Windows Phone.(1godz.)

15. Grafika, multimedia, dostęp do urządzeń, podsumowanie.(1godz.)

Laboratory classes:
Aplikacje Mobine – Lab.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Android:
1. The Android SDK. Fitting the pieces together, Building an Android application in Eclipse, The Android Emulator.

2. Activity Life Cycle, Creating the Activity, User Interfaces, Using XML Layouts, Selection Widgets, Date and Time Tabs, Hardware & Software Keyboards, Using Menus, Using Fonts, The WebView and the WebKit Browser, Dialog Boxes: AlertDialog & Toast, Using resources

3. Working with Intent classes, Listening in with broadcast receivers, Building a Service, Performing Inter-Process Communication

4. Using preferences, Using the file system, Persisting data to a database, Working with ContentProvider classes

5. Checking the network status, Communicating with a server socket, Working with HTTP, Web services

6. Telephony background and terms, Accessing telephony information, Interacting with the phone, Working with messaging: SMS, Toast , notifications, Alarms

7. Grafika, multimedia, akcelerometr, usługi lokalizacji.

Windows Phone: 7 zajęć.

15. Sprawdzian zaliczeniowy, wystawianie ocen.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 16 h
Contact hours 3 h
Completion of a project 24 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena koncowa OK obliczna jest na podstawie obecnosci na zajęciach laboratoryjnych i wykonania ćwiczeń A 30%,oceny ze sprawdzianu zaliczeniowego B 35% i oceny samodzielnie wykonanaego projektu C 35%.

OK=A+B+C

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest praktyczna znajomość: programowania obiektowego

Recommended literature and teaching resources:

1. Bartosz Turowski, Jacek Matulewski – Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile
2. Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean – Android 2. Tworzenie aplikacji
3. Charles Petzold Programming Windows Phone 7 Microsoft Press 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: wyrównywanie zaległości jest możliwe; student uzgadnia to bezpośrednio z osobą prowadzącą odpowiednie zajęcia