Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected Topics of Modern Physics and Chemistry
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-1-020-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi atrakcyjnie zaprezentować wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i chemii FT1A_K08 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować i wygłośić (wspomagając się technikami multimedialnymi) zwartą prezentację na wybrany temat. FT1A_U04, FT1A_U01, FT1A_U02 Presentation
M_U002 Student potrafi samodzielnie wyszukać popularno-naukowe artykuły pozwalające przygotować zwartą prezentację na zadany temat. FT1A_U01, FT1A_U02 Presentation
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzię z wybranych współczesnych zagadnień fizyki i chemii. FT1A_W05 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi atrakcyjnie zaprezentować wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i chemii - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować i wygłośić (wspomagając się technikami multimedialnymi) zwartą prezentację na wybrany temat. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie wyszukać popularno-naukowe artykuły pozwalające przygotować zwartą prezentację na zadany temat. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzię z wybranych współczesnych zagadnień fizyki i chemii. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Referowanie wybranych zagadnień współczesnej fizyki i chemii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 10 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z zajęć seminaryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wskaźnik rekrutacyjny powyżej 900.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None