Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to eddy covariance
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-1-037-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr inż. Gałkowski Michał (michal.galkowski@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot jest skierowany na praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej mikro-meteorologii i agrometeorologii do rozwiązywania problemów bilansowania gazów na terenach leśnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zespołowe pomiary z wykorzystaniem dataloggerów FT1A_K09, FT1A_K06, FT1A_K08, FT1A_K07 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Wykonanie pomiarów metodą kowariancji wirów i analiza uzyskanych danych FT1A_U08, FT1A_U10, FT1A_U05, FT1A_U14, FT1A_U02, FT1A_U13, FT1A_U17, FT1A_U06, FT1A_U16, FT1A_U09, FT1A_U07 Project
M_U002 Obsługa dataloggerow FT1A_U08, FT1A_U04, FT1A_U02, FT1A_U15, FT1A_U13, FT1A_U17 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Metoda kowariancji wirów zastosowana do badań strumieni gazów FT1A_W10, FT1A_W01, FT1A_W06, FT1A_W03, FT1A_W04, FT1A_W16 Activity during classes
M_W002 Metody zarządzania terenami zalesionymi FT1A_W02, FT1A_W07, FT1A_W03, FT1A_W04, FT1A_W16 Activity during classes
M_W003 Metody badania gruntów i gleb FT1A_W01, FT1A_W03 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zespołowe pomiary z wykorzystaniem dataloggerów + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Wykonanie pomiarów metodą kowariancji wirów i analiza uzyskanych danych + - + - - - - + - - -
M_U002 Obsługa dataloggerow - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Metoda kowariancji wirów zastosowana do badań strumieni gazów + - - - - - - + - - -
M_W002 Metody zarządzania terenami zalesionymi - - - - - - - + - - -
M_W003 Metody badania gruntów i gleb - - - - - - - + - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do mikrometeorologii

  Zajecia w postaci wykladu z czescia seminaryjna i cwiczeniowa oparta na modelowaniu komputerowym zjawisk wewnątrz warstwy granicznej atmosfery

 2. Podstawy metody kowariancji wirow

  Zajecia wykladowe , ilustrujace metodyke pomiaru strumieni gazow w atmosferze w oparciu o technike kowariancji wirow.

Laboratory classes:
 1. Opracowanie statystyczne danych z dataloggerow

  Zajecia na ktorych studenci odcztuja rekordy danych zebranych podczas pomiarow z uzyciem dataloggera, analizuja zapis danych pod katem podstawowych parametrow statystycznych wykorzystujac jezyk oprogramowania dataloggera.

 2. Wykonanie pomiarów wielkości nieelektrycznej za pomoca prosetgo układu czujnika spietego z dataloggerem

  Na tych zajeciach studencie realizuja swoj wlasny pomysl zastosowania dataloggerow do archiwizacji danych z wybranego przez siebie czujnika.

Fieldwork classes:
Obserwacja terenów leśnych w celu zrozumienia procesów zachodzących w przyziemnej warstwie atmosfery

Studenci odwiedza różne typy lasów, na różnym etapie wiekowym i z różną zastosowana metodyką gospodarowania lasu, zapoznają się także z praktycznymi aspektami prowadzenia pomiarów strumieni gazów metodą kowariancji wirów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in laboratory classes 16 h
Participation in fieldworks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Preparation for classes 12 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 4 h
Completion of a project 12 h
Examination or Final test 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową -OK składają się:
- Ocena z egzaminu pisemnego – E
- ocena z przygotowanego sprawozdania z projektu dotyczącego pomiarów wielkości nieelektrycznych – S
- ocena z prezentacji swoich wyników – P

OK= 0.5*E+0.25*S+0.25*P

Prerequisites and additional requirements:

wczesniejszy udział w zajeciach z kursu Fizyki Atmosfery (ocena przynajmniej 4.0)

Recommended literature and teaching resources:

Kożuchowski – Atmosfera, Klimat, Ekoklimat
Burba – Eddy Covariance Method
https://www.campbellsci.com/cr1000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None