Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Disperse modelling in physics of atmosphere
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-1-040-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy zastosowania modeli dyspersyjnych do interpretacji pomiarów rozprzestrzeniania się gazów i aerozolu w atmosferze.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykonanie badań - praktyka terenowa (w grupach) FT1A_K06, FT1A_K08, FT1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Projekt badań transportu gazów i weryfikacja w oparciu o model smugi gaussowskiej FT1A_U07, FT1A_U08, FT1A_U05, FT1A_U04, FT1A_U07, FT1A_U05, FT1A_U04 Project
M_U002 Wykonanie projektu pomiarów i modelowania FT1A_W04, FT1A_U08, FT1A_U04, FT1A_U04, FT1A_W03, FT1A_K01, FT1A_K01, FT1A_W03, FT1A_W04 Execution of a project,
Project
Knowledge
M_W001 Znajomość modeli dyspersyjnych transportu substancji w atmosferze. FT1A_W04, FT1A_W03, FT1A_W11, FT1A_W03, FT1A_W04 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykonanie badań - praktyka terenowa (w grupach) - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Projekt badań transportu gazów i weryfikacja w oparciu o model smugi gaussowskiej - + - - - - - + - - -
M_U002 Wykonanie projektu pomiarów i modelowania - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość modeli dyspersyjnych transportu substancji w atmosferze. + - - - - - - + - - -
Module content
Lectures:
Wstęp do modeli dyspersyjnych transportu substancji gazowych i aerozoli w atmosferze

Wykład pozwoli studentom zapoznać się z ideą modelowania dyspersyjnego, zalet i ograniczeń modelowania oraz typowych zastosowań w których można tą technikę obliczeniową stosować.

Auditorium classes:
Użycie wybranych modeli dyspersyjnych

Studenci będą samodzielnie wykonywali obliczenia transportu gazów i aerozoli w powietrzu atmosferycznym przy zastosowaniu różnych dostępnych platform obliczeniowych oraz dla różnych parametrów stanu atmosfery.

Fieldwork classes:
Pomiary rozchodzenia się gazów w pobliżu ich bezpośrednich źródeł

Zajęcia terenowe będą polegały na wykonaniu niezbędnych pomiarów stężeń gazów w rejonie ich źródeł oraz interpretacje danych w oparciu modelowanie dyspersyjne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 4 h
Participation in laboratory classes 12 h
Participation in fieldworks 12 h
Completion of a project 4 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Contact hours 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK składa się z dwóch części:
- Wykonanie projektu praktycznego (w zespołach 2 osobowych) i sprawozdania- PS
- Praca zaliczeniowa z ćwiczeń- PZ
OK = 0.5*PS+0.5*PZ

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony kurs Fizyki Atmosfery

Recommended literature and teaching resources:

Zostanie podana na wykładzie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Według bazy WoS.

Additional information:

W razie nieobecności Student może zaliczyć przedmiot zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.