Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-2-102-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFT-2-103-s 15 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 55 4
+

Physics

 
JFT-2-101-s 45 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 90 8
+

Electives FT II.1

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 12, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

12
 

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-2-201-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 4
-

Non-technical

 
JFT-2-203-s 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Other Basic

 
JFT-2-202-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Physics

 
JFT-2-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
JFT-2-205-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFT-2-206-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFT-2-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFT-2-209-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFT-2-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Moduły obieralne FT2 - sem. 2

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 13.

13
 

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
JFT-2-301-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-
JFT-2-303-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+

Moduły obieralne FT2 - sem. 3

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 5.

5
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-2-007-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-2-008-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-009-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-2-024-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFT-2-029-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JFT-2-031-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-032-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-2-034-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 5
-
JFT-2-035-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFT-2-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-041-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JFT-2-045-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JFT-2-048-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-052-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-2-056-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-2-057-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
JFT-2-058-s 30 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 44 4
+
JFT-2-060-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-063-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFT-2-068-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-2-069-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+

Mathematics

 
JFT-2-028-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Other Basic

 
JFT-2-042-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JFT-2-043-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JFT-2-055-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-2-070-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Physics

 
JFT-2-010-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-2-011-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFT-2-012-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-2-013-s 28 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+
JFT-2-014-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-2-015-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-016-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JFT-2-017-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
+
JFT-2-018-s 30 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 51 4
+
JFT-2-019-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
+
JFT-2-020-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-2-021-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-022-s 25 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-023-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFT-2-025-s 30 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 45 3
+
JFT-2-030-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-038-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFT-2-044-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-2-049-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-2-050-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFT-2-051-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFT-2-053-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka powierzchni i cienkich warstw
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFT-2-054-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Symetrie i struktury, ciało stałe i biomolekuły
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
JFT-2-059-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-2-061-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFT-2-062-s 16 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 40 4
+
JFT-2-064-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-2-065-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 2
-
JFT-2-066-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFT-2-071-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elektronika i systemy detekcyjne

 
JFT-2-026-s 45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
JFT-2-027-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-2-036-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFT-2-046-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFT-2-047-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFT-2-067-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Fizyka cząstek elementarnych

 
JFT-2-001-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-2-002-s 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFT-2-003-s 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFT-2-004-s 30 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 44 4
-
JFT-2-005-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFT-2-006-s 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JFT-2-033-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-2-040-s 16 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-