Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar (M.Sc. Thesis)
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-301-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej FT2A_K01 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych lub wyników modelowania komputerowego, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski FT2A_U06, FT2A_U08, FT2A_U05 Activity during classes,
Scientific paper
M_U002 student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne FT2A_U04, FT2A_U02, FT2A_U09 Activity during classes,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 student dogłębnie zna zagadnienia związane z tematyką swojej pracy magisterskiej FT2A_W02, FT2A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych lub wyników modelowania komputerowego, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski - - - - - + - - - - -
M_U002 student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 student dogłębnie zna zagadnienia związane z tematyką swojej pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zajęcia seminaryjne

W trakcie zajęć studenci prezentują postępy swojej pracy magisterskiej w postaci referatów. Wszyscy studenci uczestniczą aktywnie w dyskusjach nad prezentowanymi zagadnieniami.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in seminar classes 45 h
Preparation for classes 60 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny prezentacji, oceny zaangażowania w dyskusje oraz opini opiekuna na temat postępów w pracy. Opiekun powinien uczestyniczyć w co najmniej jednej prezentacji swojego magistranta.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None