Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 
DGK-2-106-GI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-107-GI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5 0 65 3
+
DGK-2-108-GI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGK-2-110-GI-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGK-2-111-GI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Mathematics

 
DGK-2-101-GI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GI-s 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 30 3
+
DGK-2-103-GI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-104-GI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-105-GI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Non-technical

 
DGK-2-112-GI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 
DGK-2-204-GI-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
DGK-2-205-GI-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGK-2-206-GI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DGK-2-207-GI-s 15 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 43 3
-
DGK-2-208-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-209-GI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGK-2-210-GI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GI-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 
DGK-2-301-GI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-303-GI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-305-GI-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Thesis

 
DGK-2-302-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+