Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

-

 
EIT-3-101-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
+
EIT-3-103-s
-
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot do wyboru

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
EIT-3-104-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-3-105-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective courses

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej niż 15 (łącznie w semestrach I-VI).

15
 

Blok pusty do grup całkowicie obieralnych

 

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

-

 
EIT-3-202-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
+
EIT-3-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56 2
-

-

 
EIT-3-201-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Doskonalenie dydaktyczne - moduły fakultatywne

3
 
EIT-3-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective courses

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej niż 15 (łącznie w semestrach I-VI).

15
 

Blok pusty do grup całkowicie obieralnych

 

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
EIT-3-302-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
+

-

 
EIT-3-301-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective courses

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej niż 15 (łącznie w semestrach I-VI).

15
 

Blok pusty do grup całkowicie obieralnych

 

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

-

 
EIT-3-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 3
-

-

 
EIT-3-401-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective courses

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej niż 15 (łącznie w semestrach I-VI).

15
 

Blok pusty do grup całkowicie obieralnych

 

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
EIT-3-503-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

-

 
EIT-3-502-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Elective courses

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej niż 15 (łącznie w semestrach I-VI).

15
 

Blok pusty do grup całkowicie obieralnych

 

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

-

 
EIT-3-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 3
-

Thesis

 
EIT-3-602-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective courses

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej niż 15 (łącznie w semestrach I-VI).

15
 

Blok pusty do grup całkowicie obieralnych

 

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
EIT-3-701-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

-

 
EIT-3-801-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 3
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły obieralne IIIst

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej niż 15 (łącznie w semestrach I-VI).

15
 
EIT-3-001-s
-
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-002-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-003-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-3-004-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-005-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-006-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-007-s
-
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-008-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-009-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-010-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-011-s
-
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-012-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-013-s
-
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-014-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-3-016-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-017-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-018-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 5
+
EIT-3-019-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-3-020-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
EIT-3-021-s
-
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-022-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-023-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-024-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-025-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-026-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-
EIT-3-027-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-3-028-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-029-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-030-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-032-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-033-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-034-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-3-035-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-036-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-038-s
-
10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-039-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-3-040-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-041-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-042-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-043-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-044-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EIT-3-045-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
EIT-3-046-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-047-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-048-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-049-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
EIT-3-050-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+