Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
EIT-1-102-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIT-1-103-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+
EIT-1-104-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Physical Education

 
EIT-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmioty kierunkowe

 
EIT-1-105-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-106-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-107-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-108-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
EIT-1-202-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
EIT-1-203-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-204-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Physical Education

 
EIT-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
EIT-1-205-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Przedmioty kierunkowe

 
EIT-1-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-207-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-208-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-209-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy I

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy

0
 
EIT-1-201-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIT-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIT-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIT-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
EIT-1-214-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Physical Education

 
EIT-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
EIT-1-303-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Przedmioty kierunkowe

 
EIT-1-301-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIT-1-305-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIT-1-306-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
EIT-1-307-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIT-1-309-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EIT-1-310-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-317-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Język obcy II

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy

0
 
EIT-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIT-1-312-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIT-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIT-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
EIT-1-315-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
EIT-1-402-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIT-1-405-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIT-1-406-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-407-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-408-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-409-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-413-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy III

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy

5
 
EIT-1-401-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIT-1-403-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIT-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIT-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIT-1-412-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmiot Humanistyczny lub społeczny (4 sem).

The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

2
 
EIT-1-414-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-1-415-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
EIT-1-501-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-503-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIT-1-504-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-505-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-506-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EIT-1-513-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EIT-1-514-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Przedmioty do wyboru (blok 1)

The rules for selecting groups/modules: Studenci muszą wybrać co najmniej dwa przedmioty z puli przedmiotów do wyboru za minimalnie 6 pkt. ECTS, w tym jeden przedmiot w języku angielskim.

6
 
EIT-1-502-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EIT-1-507-s 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EIT-1-509-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIT-1-510-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EIT-1-515-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
EIT-1-611-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 4
-

Przedmiot humanistyczny

 
EIT-1-615-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Przedmioty kierunkowe

 
EIT-1-601-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-602-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-610-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Przedmioty do wyboru (blok 2)

The rules for selecting groups/modules: Studenci muszą wybrać co najmniej cztery przedmioty z puli przedmiotów do wyboru za minimalnie 16 pkt. ECTS

16
 
EIT-1-603-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-604-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-612-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-613-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIT-1-614-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
EIT-1-714-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Other Basic

 
EIT-1-702-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Przedmioty kierunkowe

 
EIT-1-701-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Thesis

 
EIT-1-711-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Przedmioty do wyboru (blok 3)

The rules for selecting groups/modules: Studenci muszą wybrać conajmniej trzy przedmioty z puli przedmiotów do wyboru za minimalnie 9 pkt. ECTS

9
 
EIT-1-703-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIT-1-705-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIT-1-706-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIT-1-707-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIT-1-710-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 3
-
EIT-1-712-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 3
-
EIT-1-713-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-