Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Processing and analyzing data Processing and analyzing data with Python
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-003-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Kurs poświęcony jest wprowadzeniu do programowania w języku Python 3.6. Studenci mają możliwość poznania technik programowania w języku Python oraz najbardziej popularnych i użytecznych bibliotek.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektow społecznych, gospodarczych i technicznych, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności IE2A_K05 Project
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy IE2A_K06 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych IE2A_U04 Execution of a project
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie do potrzeb organizacji IE2A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do modelowania oraz analizy danych ekonomicznych i technicznych IE2A_W03 Report
M_W002 Ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami IE2A_W06, IE2A_W03, IE2A_W02, IE2A_W04 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektow społecznych, gospodarczych i technicznych, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie do potrzeb organizacji + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do modelowania oraz analizy danych ekonomicznych i technicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do języka Python 3.7 i środowiska IPython, installacja.
 2. Narzędzia do tworzenia oprogramowania. HTML- notebook IPython.
 3. Biblioteka standardowa języka Python. Podstawowe struktury danych. Podstawy NumPy.
 4. Korzystanie z biblioteki pandas. Odczyt i zapis danych, formaty plików.
 5. Formatowania danych: czyszczenie, przekształcenie, łączenie, zmiana kształtu.
 6. Przygotowywanie danych do analizy (pandas, csvkit).
 7. Wizualizacja danych (matplotlib, Seaborn).
 8. Agregacja danych i operacje grupowe.
 9. Szeregi czasowe.
 10. Finansowy i ekonomiczny aplikacji.
 11. Obliczenia numeryczne, przetwarzanie obrazów i sygnałów audio (numpy, scipy).
 12. Algorytmy maszynowego uczenia się (scikit-learn, statsmodels, Shogun, PyBrain).
 13. Dostęp do serwerów bazodanowych (SQL i noSQL).
 14. Ekstrakcja danych ze stron WWW, parsowanie XML i json (scrapy).
Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona:
• oceny z wykonanego projektu; waga 0.7
• oceny z zadań domowych – waga 0.3

Zaliczenie poprawkowe wymaga oddania projektu i zaliczenia zadań
domowych w godzinach kontaktowych, w terminie ustalonym przez władze
Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności
wykonania zadań domowych wykonania projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw informatyki, sieci komputerowe, modelowania matematycznego oraz
programowania.

Recommended literature and teaching resources:

1.Paco Hope, Ben Walther. Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury. 2010. – 312 s.
2.Jacek Ross. Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. 2009.–313 s.
3.Marek Serafin. Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone. 2009. – 248 s.
4.Krysiak K. Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II Helion 2005 – 568 s.
5.Dhanjani N., Clarke J. Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia. Helion 2005 – 320 s.
6.Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M. 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej. Helion
2005 – 560 s.
7.Tanenbaum A. S. Sieci komputerowe. Helion 2004 – 808 s.
8.Schetina E., Green K., Carlson J. Bezpieczeństwo w sieci. Helion 2002 – 440 s.
9.„Vademecum teleinformatyka” IDG Poland S.A. 2000 r.
10. Bruce Schneier. Applied Cryptography. – John Wiley & Sons, 1996 ISBN 0-471-11709-9
11.Denning D.E.: Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa WNT 2002
12.Pipkin D.L.: Bezpieczeństwo informacji Warszawa WNT 2002
13.Maiwald E.: Bezpieczeństwo w sieci. Krąków: Wydawnictwo Edition 2000, 2002
14. Barta J., Markiewicz R.: Ustawa o ochronie baz danych Dom Wydawniczy ABC 2002
15.Barta J i inni: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dom Wydawniczy ABC 2001
16.Dąbrowski W., Kowalczuk P.: Podpis elektroniczny Warszawa: MIKOM 2003
17. Sebastian Dobrzyński, Leszek Kępa, Paweł Tomasik. Bezpieczeństwo systemu e-commerce, czyli
jak bez ryzyka prowadzić biznes w Internecie. ISBN: 978-83-246-3873-4, Warszawa, Helion, 2012, 240 s.
18. Jonathan Reuvid. E-biznes bez ryzyka. Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci. Warszawa, Helion,
2007, 256 s.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Algorithm of superposition of Boolean functions given with truth vectors / Anatoly Plotnikov, Alexander PETROV, Anton Petrov // International Journal of Computer Science Issues; ISSN 1694-0784. 2012 vol. 9 iss. 4 no. 1, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr. — A. PETROV dod. afiliacja: Department of Computer Systems and Networks, the Dalh East-Ukrainian national university. — tekst: http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-9-4-1-19-23.pdf.
2. Analiz i proektirovanie metodov zaŝity informacii v setah obŝego pol’zovania — Analysis and design of methods of information security in public networks / Oleksandr PETROV, Petrov A. A. // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja Naukowa : 22–23 listopada 2012, Krąków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krąków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 Dysk optyczny. — Opis część. Wg CD-ROM-u. — S. 1–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 29–31. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego.
3. Ensuring information processes’ safety and security in application data processing systems for transport / Alexander PETROV, Valerie Lakhno // W: The contemporary problems of management – valuebased marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, me so and macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz; University of Bielsko- Biala. — Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. — S. 325–350. — Bibliogr. s. 349–350, Abstr.
4. Formation of values and meaning orientations and professional competence of students on the basis of information and pedagogical technologies use / PETROV O. S., Degtyaryova L. N., Burtseva I. I // Visnik Shidnoukains’kogo nacional’nogo universitetu imeni Volodimira Dala; ISSN 1998-7927. — 2012 no. 8 č. 1, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262. — PETROV O. S. dod. afiliacja: Volodymyr Dahl East Ukraine National University.
5. Metody i modeli nadežnych sistem zaŝity programmnogo obespečenia — Methods and models of reliable software protection systems / Alexander PETROV, Anton Petrov // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja Naukowa : 27–28 listopada 2014, Krąków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krąków: s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst ros.-ang.
6. Modelling of discrete recognition and information vulnerability search procedures / Valerie Lakhno, Alexander PETROV // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11A, s. 129–136. — Bibliogr. s. 135–136.
7. Creating of automated fault-tolerant system based on http anonymizers that allows access to forbidden web-sites — Tworzenie zautomatyzowanych, odpornych na uszkodzenia systemów, opartych na anonmizerach http umożliwiających dostęp do zabronionych stron internetowych / Alexander PETROV, Marek B. Aleksander, Anton Petrov // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6 dod.: CD, s. 378–383. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 382.
8. Immune and defensive corporate systems with intellectual identification of threats / Oleksandr PETROV, Bohdan Borowik, Mykola Karpinskyy, Oleksandr Korchenko, Valery Lakhno. — Pszczyna : Śląska Oficyna Drukarska, 2016. — 222 s.. — Bibliogr. s. 192–200. — ISBN: 978-83-62674-68-8
9. Improving of information transport security under the conditions of destructive influence on the information-communication system / Lakhno V. A., PETROV O. S., Hrabariev A. V., Ivanchenko Y. V., Beketova G. S. // Journal of Theoretical and Applied Information Technology ; ISSN 1992-8645. — 2016 vol. 89 no. 2, s. 352–361. — Bibliogr. s. 361, Abstr.. — tekst: http://www.jatit.org/volumes/Vol89No2/7Vol89No2.pdf
10. Improving of transport cyber security under the conditions of destructive influence on the information-communication system / Valerie Lakhno, Alexander PETROV // W: Selected aspects of management of contemporary enterprises / eds. Agnieszka Barcik, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016. — ISBN: 978-83-65182-53-1. — S. 107–126. — Bibliogr. s. 125–126, Abstr.
11. Methods and models of reliable software protection systems — Metody i modele systemów ochrony niezawodności oprogramowania / Marek Aleksander, Alexander PETROV, Anton Petrov // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6 dod.: CD, s. 37–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 46.
12. Povyšenie informacionnoj bezopasnosti avtomatizirovannyh sistem obrabotki dannyh na transporte — Increase information security of automated data processing systems in transport / Oleksandr PETROV, Valerij Lahno // W: Information technology in selected areas of management / sci. ed. Lyubomyr Petryshyn. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0651). — ISBN: 978-83-7464-858-5. — S. 65–78. — Bibliogr. s. 77–78, Rez., Abstr.
13. Reliability basics of information systems / ed. by Alexander PETROV ; [aut.] Alexander PETROV, Vladimir Khoroshko, Leonid Scherbak, Anton Petrov, Marek Aleksander. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — 246, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-859-2

Additional information:

None