Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Actuarial Methods
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-203-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Machowska Małgorzata (mmachow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Machowska Małgorzata (mmachow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zespołowej pracy analityków aktuarialnych oraz potrzebę ciągłego dokształcania się IE2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Rozumie konieczność zarządzania ryzykiem w działalności ubezpieczeniowej IE2A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie stosować w praktyce narzędzia matematyki ubezpieczeniowej IE2A_U05, IE2A_U03, IE2A_U01 Test
M_U002 Umie obliczyć wysokość składki jednorazowej i ratalnej dla różnych typów polis ubezpieczeniowych IE2A_U05, IE2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna zasady obliczania składek IE2A_W01, IE2A_W10 Test
M_W002 Zna zasady modelowania i analizy różnych systemów ubezpieczeniowych IE2A_W01, IE2A_W10 Test
M_W003 Zna zakres nauk aktuarialnych IE2A_W01, IE2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zespołowej pracy analityków aktuarialnych oraz potrzebę ciągłego dokształcania się - + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność zarządzania ryzykiem w działalności ubezpieczeniowej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie stosować w praktyce narzędzia matematyki ubezpieczeniowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczyć wysokość składki jednorazowej i ratalnej dla różnych typów polis ubezpieczeniowych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady obliczania składek + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady modelowania i analizy różnych systemów ubezpieczeniowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zakres nauk aktuarialnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
2. Probabilistyczny opis liczby szkód i wartości odszkodowań
3. Ogólne zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej
4. Ryzyko w ubezpieczeniach na życie – konstrukcja tablic trwania życia
5. Kalkulacja składki jednorazowej netto dla różnych typów polis w ubezpieczeniach na życie
6. Kalkulacja ratalnej składki netto i brutto dla różnych schematów wpłat

Auditorium classes:

1. Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
2. Probabilistyczny opis liczby szkód i wartości odszkodowań
3. Ogólne zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej
4. Ryzyko w ubezpieczeniach na życie – konstrukcja tablic trwania życia
5. Kalkulacja składki jednorazowej netto dla różnych typów polis w ubezpieczeniach na życie
6. Kalkulacja ratalnej składki netto i brutto dla różnych schematów wpłat

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową wystawia się na podstawie oceny z ćwiczeń. Ocenę z ćwiczeń uzyskuje się na podstawie oceny z kolokwium, która jest uzupełniona o aktywność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki wyższej w zakresie rachunku prawdopodobieństwa oraz minimalne wiadomości z teorii oprocentowania.

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne, PWN, Warszawa, 2006
2. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa 1999.
3. W.Otto, Matematyka w ubezpieczeniach, Ubezpieczenia majątkowe, WNT, Warszawa 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None