Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Internet Marketing
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-204-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Nowak Michał (nowak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi rozróżniać działalność etyczną od działalności wątpliwej moralnie IE2A_K05, IE2A_K04 Execution of exercises
Skills
M_U001 Umie ocenić prawidłowość skonstruowania kampanii promocyjnej w Internecie IE2A_U10, IE2A_U08 Execution of exercises
M_U002 Umie zastosować właściwe narzędzie marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej IE2A_U09, IE2A_U02 Execution of a project,
Execution of exercises,
Project
M_U003 Potrafi krytycznie ocenić przyjęte przez przedsiębiorstwa strategie e-marketingu IE2A_U08 Execution of exercises,
Project
M_U004 Potrafi projektować i stosować mierniki oceny związane z pozycją strony www w wyszukiwarce Google IE2A_U10, IE2A_U02 Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Umie przedstawić różnice w korzystaniu z sieci Internet w różnych regionach świata IE2A_W02 Execution of a project,
Execution of exercises,
Project
M_W002 Zna współczesne technologie informacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w sieci Internet IE2A_W02 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi rozróżniać działalność etyczną od działalności wątpliwej moralnie + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ocenić prawidłowość skonstruowania kampanii promocyjnej w Internecie + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zastosować właściwe narzędzie marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi krytycznie ocenić przyjęte przez przedsiębiorstwa strategie e-marketingu + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi projektować i stosować mierniki oceny związane z pozycją strony www w wyszukiwarce Google + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie przedstawić różnice w korzystaniu z sieci Internet w różnych regionach świata + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna współczesne technologie informacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w sieci Internet + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcie i istota działań marketingowych w Internecie.
Profil polskiego internauty. Różnice pomiędzy polskim , europejskim, amerykańskim a azjatyckim internautą .
Obszary zastosowania Internetu w marketingu: promocja – PR, reklama, advergaming, programy lojalnościowe, kampanie promocyjne
Obszary zastosowania Internetu w marketingu: badania marketingowe, informacje wtórne, zdobywanie informacji pierwotnych, badania ilościowe i jakościowe, rzetelność uzyskiwanych informacji.
Pozycjonowanie stron SEM/SEO
Najpopularniejsze strategie marketingowe w sieci, modele biznesu, uwarunkowania wyboru strategii , kryteria wyboru strategii, wady, zalety i zagrożenia wypływające ze stosowania konkretnych strategii

Auditorium classes:

Wyszukiwanie danych w Internecie. Skuteczne wykorzystanie Internetu.
Dyskusja typowego korzystania z sieci Internet.
Analiza wybranej kampanii promocyjnej w Internecie
Przykłady działań PR podejmowanych w Internecie.
Zakupy w sieci Internet – sklepy, aukcje, giełdy.
Najczęściej popełniane błędy w działalności marketingowej w Internecie.
Nowoczesne tendencje w marketingu internetowym.
Projektowanie własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu sieci Internet.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 5 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena będzie średnią arytmetyczną z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonanego samodzielnie projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu marketingu. Zrozumienie podstawowych pojęć dotyczących funkcjonowania sieci Internet. Umiejętność obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

Frąckiewicz E. – Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006
Kaznowski D. – Nowy marketing w Internecie, Diffin, Warszawa 2007
Michalak P., Daszkiewicz D., Musz A., – Marketing wirusowy w Internecie, Helion, Gliwice 2009
Pankiewicz K. (red) – E-marketing w akcji, Helion, Gliwice 2008
Scott – D.M. – Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2009
Królewski J., Sala P. – E-marketing, PWN 2013

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów