Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-120-s
Name:
Introduction to computer systems
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tadeusiewicz Ryszard (rtad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Tadeusiewicz Ryszard (rtad@agh.edu.pl)
Pukocz Przemysław (pukocz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma wprowadzić studentów Wydziału Humanistycznego (kierunek Informatyka Społeczna) w problematykę komputerów i systemów informatycznych, tak aby ich świadomie używali.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie sieci komputerowych UX1P_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi rozpoznać formy aktywności społecznej w usługach informatycznych UX1P_U01 Test
Knowledge
M_W001 zna elementy teorii informacji oraz zasady kodowania w systemach informatycznych UX1P_W03 Test
M_W002 posiada podstawową wiedzę na temat struktury i architektury logicznej systemów komputerowych UX1P_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie sieci komputerowych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi rozpoznać formy aktywności społecznej w usługach informatycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna elementy teorii informacji oraz zasady kodowania w systemach informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada podstawową wiedzę na temat struktury i architektury logicznej systemów komputerowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Elementy teorii informacji

  W ramach wykładu omówione będzie pojęcie informacji i jego związek innymi podstawowymi składnikami świata, jakimi są materia i energia. Przedstawione będą różne formy informacji. Wprowadzona będzie ilościowa miara informacji oparta na entropii, a także wskazane będą zagadnienia redundancji i jej konsekwencji.

 2. Zasady kodowania informacji w systemach informatycznych

  Przypomnienie informacji o pozycyjnych systemach liczbowych i wskazanie zalet systemu dwójkowego. Sposoby kodowania liczb stało- i zmiennoprzecinkowych. Kodowanie tekstów – kod ASCII i jego rozszerzenia. Kodowanie informacji multimedialnych. Kompresja danych

 3. Podstawy wiedzy na temat struktury i architektury logicznej systemów komputerowych

  Struktura logiczna komputera i mikro komputerów. Przykładowa konstrukcja tych urządzeń i przypadki ich stosowania. Zadania mikroprocesora, pamięci ROM, RAM i HDD, funkcje magistrali. Systemy wieloprocesorowe i praca współbieżna. Urządzenia peryferyjne – ich budowa i zasady działania.

 4. Algorytmy i programowanie

  Pojęcie algorytmu, sposoby zapisu algorytmów, przykłady. Języki programowania, aspekty języków programowania, rodzaje języków programowania, przykłady. Rola i właściwości programów systemowych, narzędziowych i użytkowych. Tworzenie nowego oprogramowania (i związanych z nim nowych usług informatycznych) jako tworzenie podstawy do zupełnie nowych form aktywności społecznej (komunikacja, portale społecznościowe, second life, gry komputerowe) rodzące czasem także negatywne skutki (spamy, hejty).

 5. Sieci komputerowe

  Pojęcie sieci komputerowej. Klasyfikacja sieci: LAN, MAN, WAN. Internet jako sieć sieci. Organizacja pracy sieci, rola routerów i hubów. Protokoły komunikacyjne, protokół TCP/IP. Aplikacje mobilne i wbudowane dla Internetu Przedmiotów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Po zakończeniu wykładów przeprowadzone będzie kolokwium sprawdzające (pisemne) w formie trzech pytań, na które studenci będą musieli odpowiedzieć w formie swobodnej otwartej wypowiedzi. Oceny uzyskane z kolokwium będą ocenami końcowymi z przedmiotu. Studenci niezadowoleni z oceny będą mogli ją poprawić podczas bezpośredniej rozmowy z wykładowcą w ramach konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagań wstępnych i dodatkowych brak – przedmiot jest realizowany na pierwszym semestrze pierwszego roku studiów, więc trudno formułować wymagania, a jeszcze trudniej je egzekwować.

Recommended literature and teaching resources:

Zaleca się jako literaturę pomocniczą następujące książki (dostępne w Internecie):

1. Lula P., Madej J., Stal J., Tadeusiewicz R., Tuchowski J.: Programming Methods and Tools. Cracow University of Economics, Krakow, 2014 (ISBN 978-83-64509-07-0) https://www.researchgate.net/publication/271585275_Programming_Methods_and_Tools
2. Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A.: Management Information Systems. Cracow University of Economics, Krakow, 2014 (ISBN 978-83-64509-09-4) https://www.researchgate.net/publication/313747892_Management_Information_Systems https://www.researchgate.net/publication/314009814_Management_Information_Systems_E-book_version

3. Lula P, Morajda J., Paliwoda-Pękosz G., Stal J., Tadeusiewicz R., Wilusz W.: Computer Methods of Data Analysis and Processing, Cracow University of Economics, Krakow, 2014 (ISBN 978-83-64509-06-3) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2708766
https://www.researchgate.net/publication/283328263_Computer_Methods_of_Data_Analysis_and_Processing

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pełny wykaz publikacji naukowych wykładowcy (wraz z odnośnikami do elektronicznie dostępnych tekstów wielu z nich) znajduje się na stronie:

http://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/dorobek_naukowy_menu.php

Additional information:

W ramach pogłębiania wiedzy na temat społecznych skutków rozwoju informatyki zalecana jest książka:

4. Tadeusiewicz R.: Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002 (I wydanie, ISBN 83-87674-33-8, oraz II i III wydanie, zmienione i poprawione oraz coraz bogaciej ilustrowane – tego samego roku) ; http://otworzksiazke.pl/ksiazka/spolecznosc_internetu/

W ramach pogłębiania wiedzy na temat historii informatyki zalecana jest książka:

5. Tadeusiewicz R.: Wstęp do informatyki, Wydawnictwo Poldex, ISBN 83-90 7990-0-6, Kraków, 1997 http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wstep_do_informatyki/