Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-206-s
Name:
Service architecture of ICT systems
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Werewka Jan (werewka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie przy opracowywaniu projektu systemu ICT. UX1P_K01, UX1P_K02 Execution of a project
Skills
M_U001 Umie zamodelować systemy ICT w ArchiMate. UX1P_U05 Execution of a project
M_U002 Umie opracować model motywacyjny tworzonych systemów. UX1P_U12 Execution of a project
M_U003 Potrafi utworzyć podstawową strukturę architektury systemu ICT. UX1P_U12 Execution of a project
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. UX1P_U06 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie paradygmat SOA. UX1P_W01 Examination
M_W002 Zna zasady rozwoju systemów ICT opartych o usługi. UX1P_W03 Execution of a project
M_W003 Zna ogólną strukturę systemów ICT. Zna zależności pomiędzy architekturą korporacyjną, a architekturą oprogramowania. UX1P_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie przy opracowywaniu projektu systemu ICT. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zamodelować systemy ICT w ArchiMate. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opracować model motywacyjny tworzonych systemów. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi utworzyć podstawową strukturę architektury systemu ICT. - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację projektu oraz zaprezentować wybrane rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie paradygmat SOA. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady rozwoju systemów ICT opartych o usługi. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna ogólną strukturę systemów ICT. Zna zależności pomiędzy architekturą korporacyjną, a architekturą oprogramowania. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenia do pojęć: architektura oprogramowania i korporacyjna.
2. Modelowanie strategii rozwoju organizacji wspieranej przez ICT
3. Model usług według notacji ArchiMate, warstwa motywacji
4. Modelowanie działalności gospodarczej, warstwa biznesowa ArchiMate
5. Atrybuty jakości systemów informatycznych
6. Warstwa aplikacji
7. Warstwa infrastruktury
8. Metody zwinne o klasyczne rozwoju systemów ICT
9. Warstwa implementacji i migracji
10. Widoki architektoniczne.
11. Metodyki architektury korporacyjnej
12. Architektura zorientowana na usługi, Model usług przetwarzania w chmurze.
13. Weryfikacja architektury
14. Przygotowanie do egzaminu międzynarodowego z notacji ArchiMate*

Project classes:

1 Wybór i analiza rzeczywistego systemu (organizacji, firmy,…itp ) do zamodelowania, Podział na zespoły projektowe
2. Opracowanie strategii rozwoju systemu w BMC
3. Wyznaczenie modelu motywacyjnego i zestawu usług biznesowych, aplikacji i infrastruktury
4. Opracowanie modelu warstwy biznesowej
5. Analiza wymagań niefunkcjonalnych systemu informatycznego, Opracowanie modelu warstwy aplikacji
6. Opracowanie modelu warstwy infrastruktury
7. Prezentacja projektu przez zespół

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 28 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:
  • Podstawowa znajomość logiki.
  • Podstawy użytkowania komputerów.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.
Recommended literature and teaching resources:

1. The Open Group. ArchiMate 2.1 Specification. (2013), http://
pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/toc.html
2 Werewka, J., Lewicka, D., & Zakrzewska-Bielawska, A. F. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Metodologia i strategia zarządzania (T. 1). Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Werewka, J., Tadeusiewicz, R., Rogus, G., & Skrzyński, P. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Pozyskiwanie wiedzy i modelowanie biznesowe (T. 2). Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Werewka, J., Nalepa, G. J., Turek, M., Włodarek, T., Bobek, S., & Kaczor, K. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania (T. 3). Kraków: Wydawnictwa AGH.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jamróz K., Pitulej D., Werewka J.: Adapting Enterprise Architecture at a Software Development
Company and the Resultant Benefits, in P. Avgeriou and U. Zdun (Eds.): ECSA 2014, LNCS 8627,
pp. 170–185, 2014.
2. Werewka J., Jamróz K., Pitulej D.: Developing Lean Architecture Governance in a Software
Developing Company Applying ArchiMate Motivation and Business Layers, Beyond Databases,
Architectures, and Structures, Kozielski S., Mrozek D., Kasprowski P., Małysiak-Mrozek B.,
Kostrzewa D. (Eds.), Springer International Publishing, 2014, ISBN 978-3-319-06931-6, 492-5034.
3. Szwed P., Skrzynski P., Rogus G., Werewka J.: SOAROAD: An Ontology of Architectural
Decisions Supporting Assessment of Service Oriented Architectures, Informatica, Special Issue:
Advances in Semantic Information Retrieval Guest Editors: Vitaly Klyuev, Vol. 38, 2014; 38, 31-42.

Additional information:

None