Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-226-s
Name:
Artificial Intelligence in the perspective of science and (pop)culture
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kluza Krzysztof (kluza@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kluza Krzysztof (kluza@agh.edu.pl)
dr Jobczyk Krystian (jobczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach studenci zapoznają się z kierunkami rozwoju metod sztucznej inteligencji, poznając ich praktyczne zastosowania, analizując zagadnienia etyczne z tym związane oraz dyskutując nad trafnością ujęcia tych metod w perspektywie (pop)kultury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi operować podstawowymi pojęciami z zakresu sztucznej inteligencji UX1P_U05, UX1P_U07 Essay,
Activity during classes
M_U002 potrafi ocenić trafność ujęcia sztucznej inteligencji w dziełach (pop)kultury UX1P_U06, UX1P_U01, UX1P_U09, UX1P_U07 Essay,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 zna główne koncepcje sztucznej inteligencji i ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranych metod sztucznej inteligencji UX1P_W01 Essay,
Activity during classes
M_W002 zna podstawowe kierunki badań i rozwoju metod sztucznej inteligencji, posiada podstawową wiedzę o wybranych narzędziach sztucznej inteligencji, a także zna wybrane aspekty ich praktycznych zastosowań UX1P_W01, UX1P_W06 Essay,
Activity during classes
M_W003 posiada podstawową wiedzę na temat etycznych aspektów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji UX1P_W06, UX1P_W08 Essay,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi operować podstawowymi pojęciami z zakresu sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić trafność ujęcia sztucznej inteligencji w dziełach (pop)kultury + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna główne koncepcje sztucznej inteligencji i ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranych metod sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe kierunki badań i rozwoju metod sztucznej inteligencji, posiada podstawową wiedzę o wybranych narzędziach sztucznej inteligencji, a także zna wybrane aspekty ich praktycznych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada podstawową wiedzę na temat etycznych aspektów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

W czasie zajęć przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia informatyki i metody sztucznej inteligencji w szczególności w kontekście ich popkulturowego przedstawiania. Istotnym elementem zajęć będzie zapoznanie się z wybranymi fragmentami dzieł kultury (w szczególności literatury i filmu) i odkrywanie używanych w nich nawiązań do informatyki, algorytmów i metod sztucznej inteligencji.

Zagadnienia poruszane w ramach zajęć to m.in.:

 • czym jest sztuczna inteligencja (test Turinga, chiński pokój, silna i słaba sztuczna inteligencja),
 • czym jest informacja i jak funkcjonuje w obszarze AI,
 • przegląd badań i kierunków rozwoju metod sztucznej inteligencji,
 • praktyczne zastosowania metod sztucznej inteligencji (komunikacja w języku naturalnym, percepcja wizualna, robotyka, rozwiązywanie problemów),
 • zagadnienia etyczne w sztucznej inteligencji (prawa robotów, pojazdy autonomiczne),
 • trafność ujęcia sztucznej inteligencji w perspektywie (pop)kultury,
 • futurologia (technologiczna osobliwość).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawowym kryterium zaliczenia będzie indywidualny lub grupowy esej dotyczący tematyki przedmiotu. Temat i zakres eseju powinien zostać ustalony z prowadzącym w trakcie kursu, a praca powinna zostać zrealizowana do przedostatnich zajęć. Aktywność na zajęciach może być podstawą do podwyższenia oceny końcowej.

Kryteria oceny esejów:

 • wartość naukowa: 30%
 • nawiązania do wytworów kultury: 30%
 • sposób argumentacji: 30%
 • atrakcyjność językowa: 10%

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna wymaga ustalenia z prowadzącym na konsultacjach sposobu nadrobienia materiału.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:
 • Wstęp do sztucznej inteligencji, Mariusz Flasiński
 • Information and Coding Theory, Gareth A. Jones, J.Mary Jones
 • Nadchodzi osobliwość, Raymond Kurzweil
 • The Philosophy of AI and the AI of Philosophy, John McCarthy
 • http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/174271,uporzadkowane-wiadomosci-na-temat-sztucznej-inteligencji
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Krystian Jobczyk, Antoni Ligeza, and Krzysztof Kluza. “Selected temporal logic systems: an attempt at engineering evaluation.” International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Springer, Cham, 2016.
 • Krystian Jobczyk, Antoni Ligęza, and Jerzy Karczmarczuk. “Fuzzy-temporal approach to the handling of temporal interval relations and preferences.” Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2015 International Symposium on. IEEE, 2015.
 • Krystian Jobczyk, Maroua Bouzid, Antoni Ligeza, Jerzy Karczmarczuk “Fuzzy integral logic expressible by convolutions.” Proceeding of ECAI 2014: 21st European Conference on Artificial Intelligence.
 • Kluza, Krzysztof. “Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?.”
  Rocznik Kognitywistyczny 2009. Tom 3.
Additional information:

Wykłady będą miały elementy zapoznawania się z fragmentami filmów i seriali w trakcie zajęć.