Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
to be completed
Course of study:
2017/2018
Code:
HUX-1-241-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Kostrz Kamila (kamila.kostrz@allani.pl)
Academic teachers:
mgr Kostrz Kamila (kamila.kostrz@allani.pl)
Module summary

Znaczenie mobile w e-biznesie

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. UX1P_K05 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. UX1P_U02 Project
Knowledge
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie UX1P_W02 Activity during classes
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. UX1P_W02 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie - - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
Znaczenie mobile w e-biznesie

Podczas warsztatów Student pozna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie. Zapozna się z narzędziami wykorzystywanymi przy budowaniu komunikacji z userem. Dzięki przykładom i analizie danych będzie w stanie samodzielnie zaprojektować efektywną strategię mobilną oraz funkcjonalność aplikacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 2 h
Workshops participation 12 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie: obecność obowiązkowa+projekt (prezentacja)
W razie nieobecności obowiązuje dostarczenie dwóch projektów (opis funkcjonalności oraz ścieżki komunikacji).

Prerequisites and additional requirements:

smartfon

Recommended literature and teaching resources:

"Funkcjonalność aplikacji mobilnych" – Nielsen Jakob, Budiu Raluca
" Godzina dziennie z mobile marketingiem" – Pasqua Rachel, Elkin Noah
"Przegląd trendów na rynku mobilnym" – http://www.mobileisspicy.pl/wp-content/uploads/2017/08/MOBILE_IS_SPICY_2017.pdf
"Mobile podsumowanie roku 2016" – http://jestem.mobi/2016/12/mobile-podsumowanie-roku-2016-swiat/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

Kamila Kostrz – 100% mobile freak! Od 3 lat zdobywa doświadczenie w branży online marketingu, odkrywa tajniki automatyzacji oraz komunikacji z użytkownikiem. W Allani zajmuje się dwiema siostrzanymi gałęziami – mobilem i email marketingiem.