Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-243-s
Name:
to be completed
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem CSR’u oraz zaprezentowanie inicjatyw/ projektów społecznych, które są realizowane/ wspierane przy pomocy nowoczesnych technologii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi tworzyć zorientowane społecznie kampanie internetowe UX1P_K03 Activity during classes,
Execution of exercises
Skills
M_U002 Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. UX1P_U05 Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu UX1P_W07 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Zna najważniejsze etapy realizacji projektu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami. UX1P_W04 Activity during classes,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi tworzyć zorientowane społecznie kampanie internetowe - - - - - - - - + - -
Skills
M_U002 Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna najważniejsze etapy realizacji projektu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

1. Zarządzanie projektem oraz kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu- teoria, która pomoże nam uporządkować informacje i posługiwać się spójną terminologią.
2. Pomysł to nie wszystko – przygotowywanie planu projektu, stworzenie zespołu projektowego.
3. Skok na bank- gdzie szukać środków na realizację projektu i jak wykorzystać do tego potencjał Internetu.
4. Niech o nas usłyszą- znaczenie strategii komunikacji, kreacji oraz wykorzystanie social mediów by zbudować/ wzmocnić zasięg informacyjny naszego projektu.
5. Monitoring i ewaluacja- kontrola poszczególnych etapów projektu, badanie efektów i skuteczności.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach i wykonywanie ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

brak