Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-244-s
Name:
to be completed
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Gdyczyńska Dominika (dominika.gdyczynska@allani.pl)
Academic teachers:
mgr Gdyczyńska Dominika (dominika.gdyczynska@allani.pl)
Module summary

Zgodny z opisem

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie czym jest content viralowy UX1P_K05 Presentation
Skills
M_U001 Student umie rozpoznać skuteczny content UX1P_U02 Presentation
Knowledge
M_W002 Student wie co to jest content marketing UX1P_W02 Presentation
M_W003 Student wie jakie są rodzaje treści UX1P_W02 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie czym jest content viralowy - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student umie rozpoznać skuteczny content - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W002 Student wie co to jest content marketing - - - - - - - - + - -
M_W003 Student wie jakie są rodzaje treści - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Po zajęciach studenci będą posiadać wiedzę z zakresu content marketingu – czym jest, jakie są rodzaje treści i jaki ma wpływ na rozwój biznesu. Dodatkowo studenci, którzy planują rozwinąć swoją firmę bądź będą pracować dla firmy w obrębie content marketingu, dowiedzą się jak tworzyć skuteczną strategię content marketingu oraz w jaki sposób go mierzyć.
Warsztaty obejmują również zakres SEO contentu oraz zapoznają studentów z platformą WordPress.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność 70 % + prezentacja na zaliczenie 30%

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

David Meerman Scott, The New Rules of Marketing & PR
https://eki.pl/index.php?br1=30000&br2=30100&detailed=OFI689

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

brak