Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-404-s
Name:
Projektowanie interfejsów
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Matoga Bartłomiej (bartlom.matoga@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Matoga Bartłomiej (bartlom.matoga@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach grupy, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer UX1P_K03, UX1P_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi do prototypowania, umie wykorzystywać narzędzia i metod UX Design. UX1P_U01, UX1P_U02, UX1P_U03 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna zasady dotyczące wykorzystania metod UX, zasady tworzenia person, zasady tworzenia Experience Journey, zasady tworzenia scenariuszy użycia, metody ewaluacji projektów UX1P_W03, UX1P_W12 Activity during classes,
Project
M_W002 Student potrafi ewaluować projekty UX1P_W04 Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach grupy, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi do prototypowania, umie wykorzystywać narzędzia i metod UX Design. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady dotyczące wykorzystania metod UX, zasady tworzenia person, zasady tworzenia Experience Journey, zasady tworzenia scenariuszy użycia, metody ewaluacji projektów - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi ewaluować projekty - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Projektowanie interfejsów II

Projektowanie i prototypowanie
2. Różne podejścia do prototypowania.
Low fidelity vs high fidelity
3. Tworzenie person
4. Tworzenie Experience Journey
5. Tworzenie scenariuszy użycia
6. Task flow analysis
7. Projektowanie na urządzenia mobilne
8. Ewaluacja projektów
9. Projektowanie i prototypowanie w

praktyce

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Prosty projekt praktyczny oraz jego obrona (krótka prezentacja i odpowiedź na pytania oceniającego) – indywidualnie lub w grupach, w zależności od wielkości rocznika.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services. Kim Goodwin, Alan Cooper, 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Specjalista User Experience, doświadczony badacz i projektant. Absolwent psychologii na UJ. Założyciel społeczności projektantów CHI Południe oraz prezes CHI Polska (polski oddział Special Group of Interest on Computer Human Interface, ACM). Wykładowca i mentor na studiach podyplomowych UX Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i Warszawie. Współorganizator konferencji World Usability Day Kraków. Realizował projekty m.in. dla Small Luxury Hotels of the World, ING Bank Śląski, Meble.pl, Clicktrans czy Innovation Nest. Obecnie pracuje jako Product Owner i Analityk Biznesowy.

Additional information:

None