Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-616-s
Name:
title
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Academic teachers:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi swobodnie poruszać się w przestrzeni zagadnień związanych ze sztuką operową i sztukami pokrewnymi, które z łatwością interpretuje i analizuje. UX1P_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dostrzec możliwości, zależności, związki i konieczności zachodzące między różnymi dziedzinami sztuki, mediów i różnymi sposobami kulturowej ekspresji. UX1P_U06 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada świadomość i kompetencje dotyczące roli sztuki operowej w diachronicznym wymiarze historycznym i synchronicznym wymiarze współczesnym. UX1P_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 Zna i potrafi używać podstawową i zaawansowaną terminologię analizy performatyki operowej. UX1P_W05 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi swobodnie poruszać się w przestrzeni zagadnień związanych ze sztuką operową i sztukami pokrewnymi, które z łatwością interpretuje i analizuje. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dostrzec możliwości, zależności, związki i konieczności zachodzące między różnymi dziedzinami sztuki, mediów i różnymi sposobami kulturowej ekspresji. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada świadomość i kompetencje dotyczące roli sztuki operowej w diachronicznym wymiarze historycznym i synchronicznym wymiarze współczesnym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi używać podstawową i zaawansowaną terminologię analizy performatyki operowej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

‘Nigdy więcej nie wejdę do tego teatru. To jest chuligaństwo. Nikt nie ma prawa okradać geniusza. To przekracza wszelkie granice. Kaleczą i niszczą utwory muzyczne’ – tymi słowami wielka Galina Wiszniewska zareagowała na premierę ‘Eugeniusza Oniegina’ wielkiego Piotra Czajkowskiego w inscenizacji wielkiego Dmitrija Czerniakowa w moskiewskim Teatrze Bolszoj (Wielkim). Czy miała rację? I jak to możliwe, że opera – przez wielu uważana za sztukę martwą – wzbudza aż tak wielkie emocje? Czym jest – tak znienawidzony w niektórych kręgach – operowy ‘Eurotrash’? Dlaczego tak wielu twórców – kinowych i teatralnych, dobrych i złych – decyduje się na podjęcie wyzwania reżyserii operowej? Czy istnieje jeszcze kategoria ‘primadonny’? Co różni słodkiego tenora lirycznego od wagnerowskiego tenora bohaterskiego? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i poruszyć jeszcze wiele, wcale nieoczywistych zagadnień.

Zajęcia poświęcone będą problematyce współczesnych – czyli datowanych od lat 50. XX wieku – inscenizacji sztuki operowej. Punktem wyjścia będzie przełom w traktowaniu reżyserii operowej na deskach teatralnych dokonany przez Herberta von Karajana i Waltera Felsensteina. Kontynuacją przemian jest wkroczenie do opery technik filmowych i telewizyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Jean-Pierre Ponnelle’a. Zajęcia poświęcone będą interpretacji i analizie najsłynniejszych oper (od Monteverdiego po operą najnowszą) w inscenizacjach dokonywanych przez głośnych reżyserów na najważniejszych scenach (Nowy Jork, Paryż, Berlin, Wiedeń, Mediolan, Moskwa, Salzburg) w interpretacji czołowych śpiewaków kolejnych pokoleń. Punktem wyjścia rozważań będą kwestie tzw. przekładu intersemiotyczngo, czyli problematyki sposobu, w jaki kody zjawiska kulturowego zwanego operą mogą zostać przełożone na język współczesnych mass-mediów w zgodzie (lub bez) z pierwotną intencją kompozytora. Wykład ilustrowany będzie fragmentami nagrań i wykonań – często trudno dostępnymi i unikalnymi.

PLAN ZAJĘĆ:
1. Co to jest opera – podstawowe pojęcia, terminy, problemy i zagadnienia.
2. Pierwociny opery – renesansowy dramat muzyczny i Claudio Monteverdi
3. Główne cechy opery barokowej – szkoła francuska, włoska, angielska
4. Georg Friedrich Händel – zarys twórczości operowej
5. Opera w okresie klasycyzmu – Christoph Willibald Gluck
6. Wolfgang Amadeus Mozart – geniusz
7. Główne cechy opery romantycznej
8. Richard Wagner i dramat muzyczny
9. XIX-wieczna opera włoska
10. Rosyjska szkoła operowa
11.Opera XX wieku – szanse i bezdroża
12. Najwięksi reżyserzy operowi i najlepsi aktorzy wśród śpiewaków: wybór bardzo subiektywny

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładzie, aktywne uczestnictwo intelektualne oraz wykazywanie zainteresowania przedmiotem także poza salą wykładową.
Podczas ostatnich zajęć odbędzie się pisemny test – będzie on poświęcony operom Ryszarda Wagnera ‘Lohengrin’ i ‘Parsifal’ i jej współczesnym inscenizacjom. Ocena końcowa będzie oceną wystawioną na podstawie wyniku kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Zainteresowanie muzyką – ‘klasyczną’ i ‘rozrywkową’, znajomość podstawowych terminów muzycznych, teatralnych, telewizyjnych i filmowych, dobry gust oraz otwartość na nowe wyzwania intelektualne i estetyczne.

Recommended literature and teaching resources:

Alan Blyth – Opera on Video: The Essential Guide, London 1995
Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska – Formy muzyczne. Tom IV: Opera i dramat, Kraków 1976
Lesław Czapliński – W kręgu operowych mitów, Kraków 2003
Bronisław Horowicz – Teatr operowy, Warszawa 1963
Zdzisław Jachimecki – Ryszard Wagner, 1983
Kronika opery, Warszawa 1993
Piotr Kamiński – Tysiąc i jedna opera, tom I-II, Kraków 2008
Piotr Kamiński – Porady dla reżysera-debiutanta, ‘Ruch Muzyczny’ 12/2013
Andrzej Kołodyński – ‘Don Giovanni’: opera na ekranie, [w:] Analizy i interpretacje. Film zagraniczny, red. Alicja Helman, Katowice 1986, s. 11-25
Siegfried Kracauer – Jacques Offenbach i Paryż jego czasów. Przekład: Andrzej Sąpoliński. Warszawa 1992
Lucjan Kydryński – Opera na cały rok. Kalendarium, Kraków 2008
Janusz Łętowski – Magia czarnego krążka, Kraków 1981
Kurt Pahlen – Das neue Opern. Lexikon, Munchen 1995
oraz wybrane monografie kompozytorów operowych, biografie śpiewaków, etc.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information: