Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
JIS-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+
JIS-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-109-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

 
JIS-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

 
JIS-1-105-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JIS-1-107-s 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Physical Education

 
JIS-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Physics

 
JIS-1-103-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
JIS-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
JIS-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

 
JIS-1-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
JIS-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-205-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-

Physical Education

 
JIS-1-204-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
JIS-1-206-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JIS-1-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-307-s 30 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 51 3
-
JIS-1-309-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

 
JIS-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

 
JIS-1-305-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physical Education

 
JIS-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Physics

 
JIS-1-304-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JIS-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduły obieralne IS1 - sem. 3

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 5 punktów ECTS.

5
 

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-407-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Other Basic

 
JIS-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physics

 
JIS-1-401-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Expand/collapse content
JIS-1-404-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-502-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-503-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

 
JIS-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły obieralne IS1 - sem. 5

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować pierwsze moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

12
 

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Mathematics

 
JIS-1-603-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-

Other Basic

 
JIS-1-604-s 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110 4
-

Electives IS I.6

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 18 punktów ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

Student musi zrealizować drugie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

18
 

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
JIS-1-701-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 15
+

Moduły obieralne IS1 - sem. 7

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 15 punktów ECTS.
Student musi zrealizować trzecie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

15
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-002-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JIS-1-004-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-005-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-006-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-007-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JIS-1-008-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-1-010-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JIS-1-011-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 5
-
JIS-1-020-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-022-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-023-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-025-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JIS-1-028-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-030-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
JIS-1-031-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-034-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
-
JIS-1-035-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-037-s 15 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JIS-1-038-s 15 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JIS-1-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-040-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

 
JIS-1-026-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JIS-1-032-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-1-036-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
JIS-1-033-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Bazy danych

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-003-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-012-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-029-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-

Grafika i multimedia

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-009-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-019-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-021-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Metody numeryczne

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-016-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-017-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-018-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-013-s 18 0 24 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JIS-1-014-s 0 0 18 18 0 21 0 0 0 0 0 57 6
+
JIS-1-015-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-