Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy systemów operacyjnych/UNIX
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-1-107-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Dwużnik Michał (michal.dwuznik@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Gach Grzegorz (grzegorz.gach@motorolasolutions.com)
dr inż. Rybak Marcin (Marcin.Rybak@fis.agh.edu.pl)
mgr Pędziwiatr Tomasz (Tomasz.Pedziwiatr@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot realizuje program nauki podstaw wydajnego wykorzystania systemów operacyjnych z rodziny GNU Linux.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę. IS1A_K04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U003 Student potrafi korzystać oraz skonfigurować podstawowe elementy system operacyjny typu UNIX-owego. IS1A_U02, IS1A_U07, IS1A_U01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W005 Student zna podstawowe cechy i elementy charakterystyczne dla UNIX-owych systemów operacyjnych. IS1A_W03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_W006 Student zna podstawy proces kompilacji oraz konfiguracji jądra systemu operacyjnego. IS1A_W03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_W007 Student zna i potrafi wykorzystać podstawowe polecenia charakterystyczne dla systemów UNIX-owych oraz sposób automatycznego ich uruchamiania. IS1A_W03, IS1A_W04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U003 Student potrafi korzystać oraz skonfigurować podstawowe elementy system operacyjny typu UNIX-owego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W005 Student zna podstawowe cechy i elementy charakterystyczne dla UNIX-owych systemów operacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna podstawy proces kompilacji oraz konfiguracji jądra systemu operacyjnego. + - + - - - - - - - -
M_W007 Student zna i potrafi wykorzystać podstawowe polecenia charakterystyczne dla systemów UNIX-owych oraz sposób automatycznego ich uruchamiania. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka

1. Podstawy systemu operacyjnego, jego cechy, dystrybucje i instalacja
2. Systemy plików, urządzenia, zasoby i ich podział
3. Jądro systemu, jego budowa, konfiguracja oraz kompilacja
4. Powłoka systemowa, logowanie lokalne i zdalne
5. Prawa dostępu, zmienne środowiskowe, procesy i zarządzanie nimi, potoki, filtry, standardowe we/wy oraz podstawowe polecenia powłoki
6. Zarządzanie użytkownikami, grupami, pakietami, usługami oraz zasobami

Laboratory classes:
Tematyka

1. Student potrafi wybrać odpowiednią dystrybucję systemu dla konkretnego zadania/sprzętu.
2. Student potrafi wykonać i zinterpretować podstawowe polecenia konsolowe systemy UNIX.
3. Student potrafi dokonać podstawowej konfiguracji systemu dla swojego profilu.
4. Student potrafi automatyzować zadania z wykorzystaniem języków skryptowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in lectures 10 h
Preparation for classes 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z wszystkich ocen z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• Materiały z wykładu
• Łukasz Sosna „Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III”, Helion
• Tim Parker „Linux. Księga eksperta”, Helion
• http://www.linux.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Więcej informacji w tym szczegółowe zasady uzyskiwanie zaliczenia oraz uzupełniania zaległości można znaleźć na stronie przedmiotu:
http://taurus.agh.edu.pl/~mindur/unix/