Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
BIT-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
BIT-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Non-technical

 
BIT-1-109-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Other Basic

 
BIT-1-103-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-105-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 60 6
-
BIT-1-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Physics

 
BIT-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
BIT-1-205-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BIT-1-212-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Non-technical

 
BIT-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
BIT-1-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

 
BIT-1-201-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-203-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-204-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
+
BIT-1-210-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Physics

 
BIT-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Foreign language B2; semestr 1/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BIT-1-206-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BIT-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BIT-1-215-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BIT-1-217-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BIT-1-218-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
BIT-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other Basic

 
BIT-1-303-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BIT-1-304-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BIT-1-314-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physics

 
BIT-1-302-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-

Foreign language B2; semestr 2/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BIT-1-301-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BIT-1-309-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BIT-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BIT-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BIT-1-315-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Blok obieralny, III semestr Informatyka Stosowana

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

7
 

Moduł 1A, III semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-306-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-308-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Moduł 1B, III semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-307-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-310-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
BIT-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
BIT-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIT-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIT-1-403-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BIT-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BIT-1-405-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 6
+

Foreign language B2; semestr 3/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BIT-1-408-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIT-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIT-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIT-1-412-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIT-1-413-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BIT-1-501-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIT-1-502-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-504-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIT-1-506-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+

Blok obieralny, V semestr Informatyka Stosowana

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

15
 

Moduł 2A, V semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-503-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-505-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-512-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-

Moduł 2B, V semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-508-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-510-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-511-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-514-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BIT-1-601-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 75 4
+
BIT-1-602-s 45 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 75 4
+
BIT-1-603-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 3
+
BIT-1-611-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-
BIT-1-614-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-

Blok obieralny (przedmioty humanistyczne) I stopien

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot

2
 
BIT-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIT-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny, VI semestr Informatyka Stosowana

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

10
 

Moduł 3A, VI semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-606-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 4
-
BIT-1-607-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-608-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł 3B, VI semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-605-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-609-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-610-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BIT-1-710-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
BIT-1-712-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Blok obieralny, VII semestr Informatyka Stosowana

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

14
 

Moduł 4A, VII semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-701-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-702-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
+
BIT-1-703-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-
BIT-1-704-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
+

Moduł 4B, VII semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-706-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-708-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 3
+
BIT-1-709-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-711-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+