Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
JIS-2-102-GK-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-103-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-104-GK-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Physics

 
JIS-2-101-GK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów - sem. 1

9
 
JIS-2-105-GK-s 18 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 58 5
-
JIS-2-106-GK-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 1 GKiPO

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 3 punktów ECTS.

3
 

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
JIS-2-203-GK-s 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110 4
-

Non-technical

 
JIS-2-204-GK-s 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Other Basic

 
JIS-2-201-GK-s 30 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 72 5
-
JIS-2-202-GK-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
JIS-2-208-GK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-210-GK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-211-GK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-212-GK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-213-GK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów - sem. 2

4
 
JIS-2-205-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Electives IS II.2 GKiPO

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 5 punktów ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

5
 

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
JIS-2-302-GK-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Thesis

 
JIS-2-301-GK-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JIS-2-303-GK-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-2-001-GK-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-002-GK-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-003-GK-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-004-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-005-GK-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-2-006-GK-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-2-007-GK-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-008-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-010-GK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-013-GK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-016-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-019-GK-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-2-020-GK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-021-GK-s 0 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-022-GK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-023-GK-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-025-GK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-027-GK-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-2-028-GK-s 30 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
JIS-2-029-GK-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-030-GK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-031-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JIS-2-032-GK-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-2-033-GK-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JIS-2-040-GK-s 6 0 12 15 6 6 0 0 0 0 0 45 5
-

Mathematics

 
JIS-2-017-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JIS-2-018-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Other Basic

 
JIS-2-015-GK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-026-GK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Physics

 
JIS-2-009-GK-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-011-GK-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-012-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-2-014-GK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-024-GK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+