Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
JIS-2-101-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-102-AD-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-2-103-AD-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Physics

 
JIS-2-104-AD-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Modelowanie i analiza danych - sem. 1

8
 
JIS-2-105-AD-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
JIS-2-106-AD-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 1 MiAD

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
JIS-2-205-AD-s 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110 4
-

Non-technical

 
JIS-2-204-AD-s 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Other Basic

 
JIS-2-202-AD-s 30 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 72 5
-
JIS-2-203-AD-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-

Electives IS II.2 MiAD

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dodatkowo przedmioty obieralne za co najmniej 5 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

9
 
JIS-2-201-AD-s 30 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
JIS-2-208-AD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-210-AD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-211-AD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-212-AD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-213-AD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
JIS-2-303-AD-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Thesis

 
JIS-2-301-AD-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JIS-2-302-AD-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-2-001-AD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-002-AD-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-003-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-005-AD-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-2-007-AD-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-008-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-010-AD-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-012-AD-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 5
-
JIS-2-013-AD-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JIS-2-015-AD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-016-AD-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-2-018-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-021-AD-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-2-023-AD-s 0 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-024-AD-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-027-AD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-029-AD-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-2-030-AD-s 6 0 12 15 6 6 0 0 0 0 0 45 5
-

Mathematics

 
JIS-2-019-AD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JIS-2-020-AD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-2-032-AD-s 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-

Other Basic

 
JIS-2-004-AD-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-006-AD-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-017-AD-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-028-AD-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Physics

 
JIS-2-009-AD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-011-AD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-014-AD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-2-025-AD-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-026-AD-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+