Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
EIT-2-103-SY-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Physics

 
EIT-2-102-SY-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-101-SY-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-2-106-SY-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-2-107-SY-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIT-2-108-SY-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIT-2-110-SY-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
EIT-2-111-SY-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-104-SY-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Przedmiot humanistyczny lub społeczny (II stopień)

The rules for selecting groups/modules: Dwa przedmioty z grupy lub conajmniej 4 pkt. ECTS. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

4
 
EIT-2-105-SY-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIT-2-109-SY-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-2-112-SY-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIT-2-113-SY-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
EIT-2-204-SY-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-203-SY-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIT-2-205-SY-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
EIT-2-206-SY-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EIT-2-209-SY-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
EIT-2-210-SY-s 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
EIT-2-214-SY-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-201-SY-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-2-202-SY-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Język obcy IV

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy

2
 
EIT-2-207-SY-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-2-211-SY-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-2-212-SY-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
EIT-2-213-SY-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-302-SY-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
EIT-2-303-SY-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
EIT-2-304-SY-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIT-2-306-SY-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIT-2-307-SY-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-301-SY-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Thesis

 
EIT-2-308-SY-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+