Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
EIT-2-110-SY-s
Name:
Seminarium badawczo-rozwojowe 1
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IT2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia IT2A_U13 Activity during classes
M_U002 Potrafi wskazać aspekty prawne dotyczące komercjalizacji badań naukowych IT2A_U13 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych. IT2A_W10 Activity during classes
M_W002 Orientuje się w aktualnych zapotrzebowaniach rynku. Zna obszary wykorzystania nauki w biznesie. IT2A_W10 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać aspekty prawne dotyczące komercjalizacji badań naukowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Orientuje się w aktualnych zapotrzebowaniach rynku. Zna obszary wykorzystania nauki w biznesie. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminarium badawczo-rozwojowe to zajęcia, podczas których występują zaproszeni wykładowcy: naukowcy z ośrodków krajowych i zagranicznych oraz przedstawiciele świata biznesu. W ramach seminarium studenci poznają najnowsze osiągnięcia i współczesne trendy rozwoju informatyki, w szczególności z zakresu sztucznej inteligencji i systemów inteligentnych. Zaproszeni przedstawiciele firm omawiają perspektywę biznesową, stosowane technologie oraz aktualne oczekiwania wobec absolwentów i zapotrzebowanie rynkowe. Studenci poznają zatem możliwości wykorzystania i komercjalizacji wiedzy i nauki we współczesnych przedsięwzięciach biznesowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation for classes 11 h
Participation in seminar classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (udziału w dyskusji).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None