Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
EIT-2-203-SY-s
Name:
Pracownia problemowa 2
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student samodzielnie jest w stanie sporządzić specyfikację zadania projektowego dla wybranego problemu. IT2A_K01 Report
Skills
M_U001 Student potrafi pracować w zespole. Umie wykorzystywać narzędzia wspomagające zarządzanie projektem informatycznym. Potrafi dobrać i odpowiednio wykorzystać narzędzia do realizacji zadania według przyjętej metodologii i wybranych wzorców projektowych. IT2A_U02, IT2A_U09 Report
M_U002 Student potrafi określić dalszy kierunek rozwoju realizowanego zadania. Potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę niezbędną do realizacji projektu. IT2A_U13 Report
Knowledge
M_W001 Student zna narzędzia wspomagające projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi. Zna podstawy dotyczące zarządzania projektami informatycznymi. IT2A_W06, IT2A_W09 Report
M_W002 Student orientuje się w wiodących trendach rozwojowych informatyki w obszarze sztucznej inteligencji. Zna obszary zastosowań sztucznej inteligencji w przemyśle i biznesie. IT2A_W10 Report
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu komercjalizacji dorobku naukowego i zdaje sobie sprawę z aspektów prawnych dotyczących wykorzystania oprogramowania i badań naukowych w przemyśle. IT2A_W11 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student samodzielnie jest w stanie sporządzić specyfikację zadania projektowego dla wybranego problemu. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pracować w zespole. Umie wykorzystywać narzędzia wspomagające zarządzanie projektem informatycznym. Potrafi dobrać i odpowiednio wykorzystać narzędzia do realizacji zadania według przyjętej metodologii i wybranych wzorców projektowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić dalszy kierunek rozwoju realizowanego zadania. Potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę niezbędną do realizacji projektu. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna narzędzia wspomagające projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi. Zna podstawy dotyczące zarządzania projektami informatycznymi. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student orientuje się w wiodących trendach rozwojowych informatyki w obszarze sztucznej inteligencji. Zna obszary zastosowań sztucznej inteligencji w przemyśle i biznesie. - - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu komercjalizacji dorobku naukowego i zdaje sobie sprawę z aspektów prawnych dotyczących wykorzystania oprogramowania i badań naukowych w przemyśle. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zrealizowanych prac badawczych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None