Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
EIT-2-205-SY-s
Name:
Seminarium interdyscyplinarne 2
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest świadomy roli i odpowiedzialności inżyniera-informatyka rozumiejącego nowoczesne technologie inteligentne wobec społeczeństwa i rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w tej dziedzinie informatyki. IT2A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Jest świadomy istnienia różnych punktów widzenia współczesnych technologii, jest wrażliwy na potrzeby różnych grup społecznych dotyczące systemów inteligentnych. IT2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi pracować z tekstami spoza kanonu opracowań inżynierskich, potrafi pozyskiwać i integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. IT2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania społeczne i etyczne stosowania systemów inteligentnych. IT2A_W10 Participation in a discussion
M_W002 Orientuje się w zastosowaniach inteligentnych technologii w różnych dziedzinach życia. IT2A_W10 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest świadomy roli i odpowiedzialności inżyniera-informatyka rozumiejącego nowoczesne technologie inteligentne wobec społeczeństwa i rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w tej dziedzinie informatyki. - - - - - + - - - - -
M_K002 Jest świadomy istnienia różnych punktów widzenia współczesnych technologii, jest wrażliwy na potrzeby różnych grup społecznych dotyczące systemów inteligentnych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pracować z tekstami spoza kanonu opracowań inżynierskich, potrafi pozyskiwać i integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania społeczne i etyczne stosowania systemów inteligentnych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Orientuje się w zastosowaniach inteligentnych technologii w różnych dziedzinach życia. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Celem seminarium jest zaprezentowanie studentom szerszego kontekstu tworzenia i stosowania technologii i systemów inteligentnych. W ramach zajęć prezentowane są różnorodne obszary wykorzystania takich systemów oraz omówione są konsekwencje stosowania inteligentnych technologii we współczesnym świecie. Interdyscyplinarne podejście pozwala studentom zrozumieć różne punkty widzenia użytkowników systemów inteligentnych, poszerzając perspektywę inżynierską o aspekty humanistyczne – związane z odbiorcą systemu, np. e-wykluczenie. Zakres seminarium obejmuje aspekty psychologiczne czy społeczne tworzenia i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji. Na seminarium są zapraszane osoby reprezentujące środowiska odbiorców, użytkowników, wskazujące pozatechniczne uwarunkowania tworzenia i używania systemów inteligentnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Udział w zajęciach i dyskusja.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None