Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
EIT-2-304-SY-s
Name:
Gry a systemy inteligentne
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać metody reprezentacji wiedzy do modelowania świata gry IT2A_U01, IT2A_U02 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wybierać i używać algorytmy decyzyjne do modelowania strategii graczy IT2A_U01, IT2A_U02 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi wykorzystywać wybrane narzędzia informatyczne wspomagające tworzenie gier IT2A_U01, IT2A_U02 Examination,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z użyciem sztucznej inteligencji w grach komputerowych IT2A_W09, IT2A_W10 Test
M_W002 Dysponuje wiedzą na temat użycia wybranych metod reprezentacji i przetwarzania wiedzy do modelowania gier komputerowych IT2A_W09, IT2A_W10 Test
M_W003 Dysponuje wiedzą dotyczącą użycia algorytmów decyzyjnych do modelowania strategii w grach komputerowych IT2A_W09, IT2A_W10 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać metody reprezentacji wiedzy do modelowania świata gry - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wybierać i używać algorytmy decyzyjne do modelowania strategii graczy - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystywać wybrane narzędzia informatyczne wspomagające tworzenie gier - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z użyciem sztucznej inteligencji w grach komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą na temat użycia wybranych metod reprezentacji i przetwarzania wiedzy do modelowania gier komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą dotyczącą użycia algorytmów decyzyjnych do modelowania strategii w grach komputerowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Modelowanie gier komputerowych: pojęcia, algorytmy, struktury danych, rola AI, heurystyki AI w grach, współczesne rozwiązania w grach.
2. Ruch i planowanie tras: sterowanie, koordynacja, algorytmy poszukiwania tras, modelowania świata gry.
3. Podejmowanie decyzji w grach: architektury AI, drzewa i drzewa behawioralne.
4. Taktyka i strategia w grach.
5. Mechanizmy uczenia maszynowego na potrzeby gier.
6. Modelowanie gier opartych o tury i plansze.
7. Podstawy projektowania gier, wsparcie narzędziowe.
8. Podsumowanie

Laboratory classes:

1. Budowa modeli światów: mapy, szukanie tras, ruch.
2. Algorytmy decyzyjne i strategia w grach.
3. Modelowanie uczenia w grach.
4. Analiza przykładowych realizacji gier.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest wystawiana na podstawie wyniku kolokwium i sprawozdań z laboratoriów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw programowania, oraz podstawowe informacje z zakresu systemów sztucznej inteligencji.

Recommended literature and teaching resources:
  • Ian Millington, John Funge Artificial Intelligence for Games, Second Edition, Morgan Kaufmann, 2 edition, 2009
  • Jesse Schell, The Art of Game Design: A book of lenses, Morgan Kaufmann, 1 edition, 2008
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None