Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-102-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty uzupełniające

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot inny niż jego kierunek studiów magisterskich.

3
 
JFCB-3-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 2
-
JFCB-3-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-202-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFCB-3-306-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty uzupełniające

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot inny niż jego kierunek studiów magisterskich.

3
 
JFCB-3-303-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Selected Problems...

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden spośród ośmiu przedmiotów prowadzonych przez wykładowcę z zagranicy

6
 
JFCB-3-301-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
JFCB-3-302-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-304-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty uzupełniające

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot inny niż jego kierunek studiów magisterskich.

3
 
JFCB-3-403-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFCB-3-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 2
-
JFCB-3-407-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Selected Problems...

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden spośród ośmiu przedmiotów prowadzonych przez wykładowcę z zagranicy

6
 
JFCB-3-401-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
JFCB-3-408-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+

Seminarium doktorskie

The rules for selecting groups/modules: Student uczestniczy w trzech jednosemestralnych seminariach w toku studiów

1
 
JFCB-3-405-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-406-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Selected Problems...

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden spośród ośmiu przedmiotów prowadzonych przez wykładowcę z zagranicy

6
 
JFCB-3-501-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
JFCB-3-502-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-504-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Selected Problems...

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden spośród ośmiu przedmiotów prowadzonych przez wykładowcę z zagranicy

6
 
JFCB-3-601-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFCB-3-602-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+

Seminarium doktorskie

The rules for selecting groups/modules: Student uczestniczy w trzech jednosemestralnych seminariach w toku studiów

1
 
JFCB-3-605-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-604-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty uzupełniające

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot inny niż jego kierunek studiów magisterskich.

3
 
JFCB-3-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 2
-

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-701-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Seminarium doktorskie

The rules for selecting groups/modules: Student uczestniczy w trzech jednosemestralnych seminariach w toku studiów

1
 
JFCB-3-801-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Zajęcia dydaktyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera prowadzenie zajęć dydaktyczny z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub inżynierii materiałowej.

2
 
JFCB-3-802-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Optional lecture

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z poniższej listy przedmioty w porozumieniu z promotorem, tak by uzyskać nie mniej niż 7 ECTS i nie więcej niż 22 ECTS w całym toku studiów.

2
 
JFCB-3-001-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFCB-3-002-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
JFCB-3-003-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
JFCB-3-004-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFCB-3-005-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFCB-3-006-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
JFCB-3-007-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
JFCB-3-008-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
JFCB-3-009-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFCB-3-010-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFCB-3-011-s 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
JFCB-3-012-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Kosmologia w ujęciu popularyzatorskim
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
JFCB-3-013-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Energia – wyzwanie XXI wieku
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
JFCB-3-014-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Programowanie w C++
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
JFCB-3-015-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFCB-3-016-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFCB-3-017-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFCB-3-018-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFCB-3-019-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JFCB-3-020-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFCB-3-021-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
JFCB-3-022-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFCB-3-023-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+