Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of crystal structure studies
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-015-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Łasocha Wiesław (lasocha@chemia.uj.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Łasocha Wiesław (lasocha@chemia.uj.edu.pl)
Module summary

Opis zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych. Opis i wizualizacja struktur kryształów. Własności materiałów i ich struktury krystaliczne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant wie jak ważną rolę odgrywa podejmowanie wyzwań naukowych, ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za dokonane wybory. FCB3A_K03 Examination
Skills
M_U001 Doktorant potrafi dokonać analizy danych z eksperymentów wykorzystujących promienie rentgenowskie FCB3A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych. Examination
M_W002 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu i wizualizacji struktur kryształów. Zna własności materiałów i ich struktury krystaliczne. FCB3A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant wie jak ważną rolę odgrywa podejmowanie wyzwań naukowych, ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za dokonane wybory. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi dokonać analizy danych z eksperymentów wykorzystujących promienie rentgenowskie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu i wizualizacji struktur kryształów. Zna własności materiałów i ich struktury krystaliczne. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Methods of crystal structure studies

Tematyka zajęć:
Opis zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych.
Opis i wizualizacja struktur kryształów.
Własności materiałów i ich struktury krystaliczne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe składające się z części testowej oraz części problemowej. Waga obu części wynosi 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

M. Ladd, R. Palmer, Structure Determination by X-ray Crystallography, Kluwer Acad/PP, 4th ed. 2003

Fundamentals of Crystallography edited by C. Giacovazzo, IUCr, Oxford Univ. Press 1992 lub wydania następne (wybrane rozdziały).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None