Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected problems of modern biophysics
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-401-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Kurs obejmuje najnowsze koncepcje badania i modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki, które są ważne dla lepszego poznania organizmów żywych na różnych poziomach ich funkcjonowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych. FCB3A_K01 Examination
Skills
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy wyników badań naukowych w zakresie biofizyki. FCB3A_U02, FCB3A_U01 Examination
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. FCB3A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Doktorant zna koncepcje prowadzenie badań interdyscyplinarnych i zna zasady modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki. FCB3A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy wyników badań naukowych w zakresie biofizyki. + - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant zna koncepcje prowadzenie badań interdyscyplinarnych i zna zasady modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Selected problems of modern biophysics

Prowadzący przedstawi najnowsze koncepcje badania i modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki, które wydają się obecnie kluczowe dla lepszego poznania organizmów żywych na różnych poziomach ich funkcjonowania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym technikom związanym z biofizycznymi nanotechnologiami pozwalającymi badać interakcje pojedynczych cząstek, jak i całych makromolekuł w różnych środowiskach. Niektóre zjawiska ważne dla rozwoju nauk biomedycznych i biotechnologii zostaną zilustrowane wybranymi przykładami.

Szczegółowe rozwinięcie i realizacja ww. tematów będą zależały od zaproszonego wykładowcy.

Seminar classes:
Selected problems of modern biophysics
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sposób zaliczenia przedmiotu będzie określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano

Recommended literature and teaching resources:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie podano dodatkowych publikacji

Additional information:

Brak